MILJØMERKE: - Slik det er nå, retter MSC baker for smed når norskfanget makrell ikke blir miljøsertifisert fordi andre stater ensidig setter seg kvoter som innebærer at den avtalte totalkvoten blir overfisket, sier fiskeriministeren.Arkivfoto: Møreforsking
MILJØMERKE: - Slik det er nå, retter MSC baker for smed når norskfanget makrell ikke blir miljøsertifisert fordi andre stater ensidig setter seg kvoter som innebærer at den avtalte totalkvoten blir overfisket, sier fiskeriministeren.Arkivfoto: Møreforsking
MILJØMERKE: - Slik det er nå, retter MSC baker for smed når norskfanget makrell ikke blir miljøsertifisert fordi andre stater ensidig setter seg kvoter som innebærer at den avtalte totalkvoten blir overfisket, sier fiskeriministeren.Arkivfoto: Møreforsking

Norge vil ha miljømerket tilbake for makrellen

Fiskeriministeren mener Det internasjonale havforskningsrådet må revurdere suspensjonen av MSC-sertifikatet for atlantisk makrell.

Forrige uke kom et justert makrellråd for 2019 der rådet ble satt opp med over 450.000 tonn. En metoderevisjon viste at makrellbestanden er nesten dobbelt så stor enn tidligere antatt. Dette førte til at kvoterådet ble satt til 770.358 tonn. 

- I lys av justerte kvoteråd fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) mener jeg at Marine Stewardship Council (MSC) på nytt må vurdere suspensjonen av MSC-sertifikatet for atlantisk makrell, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

zoomVIKTIG MARKED: Nesvik i Japan tidligere i år for å markedsføre makrell og laks.
VIKTIG MARKED: Nesvik i Japan tidligere i år for å markedsføre makrell og laks.

Partene møtes denne uken

MSC varslet 31. januar at de ville suspendere alle sertifikater for atlantisk makrell med virkning fra 2. mars 2019. Bakgrunnen for suspensjonen er at kvoterådet for makrell, som ICES publiserte i oktober, anslår en nedadgående trend. 

Avtalepartene møtes denne uken for å drøfte om totalkvoten skal endres i lys av det justerte kvoterådet som nå foreligger fra ICES.

EU, Færøyene og Norge ble i november 2018 enige om en totalkvote for 2019 på 653 000 tonn. Kvoten innebar en reduksjon på 20 prosent sammenlignet med kvoten for 2018 som var på 816 000 tonn, men var likevel betydelig høyere enn ICES opprinnelige rådgivning på 318 000 tonn. I avtalen er det satt av en rimelig andel til andre stater.

Er åpen med MSC

Det justerte kvoterådet fra ICES er en totalkvote på 770 000 tonn. Dette rådet kom etter et arbeid i ICES hvor man så på metoden for hvordan makrellbestanden estimeres.

MSC

Marine Stewardship Council (MSC) er en internasjonal ideell organisasjon. 

Miljømerket og sertifiseringsprogrammet anerkjenner og belønner bærekraftige fiskerier, og bidrar til å skape et mer bærekraftig sjømatmarked. 

Norske myndigheter understreker sin åpenhet i forvaltningen i arbeidet med MSC sine revisorer, nettopp for å bidra til at fiskestandene skal oppnå MSC- sertifisering:

- Norske fiskerier er bærekraftig forvaltet, dette jobber vi med hele tiden og dette er vi gode på. Det er viktig å fortsette et godt forvaltningssamarbeid med våre naboer og lytte til innspill fra våre forskningsmiljøer. Det viktigste ville likevel være om øvrige stater som fisker makrell, Island, Grønland og Russland, ville slutte seg til og respektere avtalen mellom Norge, EU og Færøyene. Slik det er nå, retter MSC baker for smed når norskfanget makrell ikke blir miljøsertifisert fordi andre stater ensidig setter seg kvoter som innebærer at den avtalte totalkvoten blir overfisket, sier fiskeriministeren.

( VILKÅR )

 
Del saken