Illustrasjon av planlagt landbasert anlegg i Fredrikstad.Foto: Nordic Aquafarms
Illustrasjon av planlagt landbasert anlegg i Fredrikstad.Foto: Nordic Aquafarms
Illustrasjon av planlagt landbasert anlegg i Fredrikstad.Foto: Nordic Aquafarms

Tror det vil komme lakseproduksjon på land, spørsmålet er når, hvor mye og hvor raskt

Analysesjef Ragnar Nystøyl i Kontali Analyse ser flere fordeler med å produsere på land i Norge.

Nystøyl var en av foredragsholderne på konferansen «Laks på land» som Norsk Fiskerinæring og Norsk Sjømatsenter arrangerte i Oslo nylig.

Nystøyl startet foredraget med å se på de tre viktigste markedene for laks (alle arter) som er:

  • EU - over 900.000 tonn
  • Nord-Amerika - over 500.000 tonn
  • Asia - over 500.000 tonn

Nedjustert prognose

Kontali Analyse har kartlagt landbaserte anlegg, og planer for bygging av nye. Totalt er det planer tilsvarende over 700.000 tonn globalt for alle laksearter, av dette over 600.000 tonn om en bare ser på atlantisk laks, skriver IntraFish.

- Så er jeg litt usikker på realismen i alle planene vi har identifisert, sa Nystøyl.

Han har også sett på hvor anleggene er planlagt bygget.

- Det er rundt 200.000 tonn i Nord-Amerika, 200.000 tonn i Norge og 150.000 - 200.000 tonn i Kina, sa han.

De meste av planene blir det imidlertid ikke noe av, tror han.

zoomAnalysesjef Ragnar Nystøyl i Kontali Analyse
Analysesjef Ragnar Nystøyl i Kontali Analyse

- I 2016 anslo vi en produksjon på land på 20.000 tonn i 2020 og 50.000 - 60.000 tonn i 2025. Nå har vi halvert anslaget for 2020, mens det ligger omtrent uendret for 2025, sa han.

- I det korte bildet ser vi at ting har tatt vesentlig lengre tid enn vi hadde trodd.

Flere drivere

Høye priser og god lønnsomhet har drevet opp interessen for landbasert lakseproduksjon.

- Det har også bærekraft-imaget, med antatt mindre miljøpåvirkning.

Videre er både toll og frakt drivere.

- Å produsere nærmere markedet sparer utslipp og kostnader med frakt. En viktig faktor er også å unngå dagens eller eventuelle fremtidige markedshindringer og toll.

Noen steder er det også økonomiske intensiver fra myndigheter som gjør det interessant å bygge på land.

75 prosent er mer enn 25 prosent

Kontali hadde også sett nøyere på produksjonen i en norsk region.

- Vi så at rundt 25 prosent av denne produksjonen i fjor hadde fraktkostnad på over 1 dollar kiloen. Så skal en huske at det da er 75 prosent som går fryst eller fersk til nære markeder.

I Norge er mange av landanleggene som planlegges annen teknologi enn resirkulering (RAS) - blant annet sjønære anlegg med gjennomstrømming av sjøvann.

Mange fordeler i Norge

Høy laksepris og særlig god inntjening har gjort viljen til å bygge i Norge stor.

- Så er det kostnadsvekst og kapasitetsbegrensninger i sjøfasen, samt veldig dyre lisenser i sjø, sa Nystøyl.

Teknologiutviklingen og mer stor settefisk bidrar positivt.

- I Norge har vi nærhet til infrastruktur, som rogn, fôr, etc. Vi har også verdens beste salgsapparat for laks, og nærhet til verdens største laksemarked, EU.

I tillegg er det en «fall back plan» her om en ikke lykkes med matfiskproduksjon.

- Anleggene vil ha alternativbruk, da de kan brukes til settefiskproduksjon. Det er fortsatt et stort, udekket behov for postsmolt i Norge.

Videre har den svake kronen gjort Norge mer attraktivt som produksjonsland.

Prisene har trigget interesse for landbasert i alle markeder, men særlig i Norge. Valutakursutviklingen har også gjort Norge mer attraktivt som produksjonsland.

Tettheten sentral

Analysesjefen poengterte at tettheten som planlegges er veldig sentralt i hvor god lønnsomhet er prosjekt får.

- Kalkyler har ofte høye investeringer, god fôrfaktor, lav dødelighet samt lave prosess- og logistikkostnader. Dette til tross for at skalaen er veldig liten. De forutsetter høy og jevn kapasitetsutnyttelse og høy pris, sa han.

Han mener at det er mye usikkerhet knyttet til kapasitetsutnyttelsen.

- Jeg stiller spørsmål med kapasitetsutnyttelse som beregnes i landbasert. Det er for lite erfaring til å si noe sikkert. Det er viktig å ha riktig forutsetninger. (..) Dersom kapasitetsutnyttelse ikke oppnås vil det ha store utslag.

Han poengterte samtidig at det ikke bare er nedside i anslaget - men om kapasitetsutnyttelsen blir bedre enn forutsatt er oppsiden stor.

Det kommer utvilsomt

- Det er utvilsomt at det vil komme lakseproduksjon på land - spørsmål er når, hvor mye og hvor raskt, sa Nystøyl.

Han ser muligheter både i Norge og ute.

- Selv tror jeg at det er størst potensial å gjennomføre det i Norge i første omgang.

Mange sitter og ser etter prosjekter som beviser at det er lønnsomt med fullskala produksjon.

- Det vil være avgjørende for å få en stor utbygging. Så tror jeg at det totalt sett går litt tregere enn mangeser for seg, avsluttet han.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no:

( VILKÅR )
 
Del saken