Blom Fiskeoppdrett er ett av selskapene som har lokaliteter i Øygarden.Foto: Elise Årdal
Blom Fiskeoppdrett er ett av selskapene som har lokaliteter i Øygarden.Foto: Elise Årdal
Blom Fiskeoppdrett er ett av selskapene som har lokaliteter i Øygarden.Foto: Elise Årdal

Nå er Øygarden i gang med å legge til rette for fremtidens havbruk i kommunen

Tanken er at potensialet for produksjon og bearbeiding av laks er større enn det en oppnår i dag.

Kommunene Sund, Fjell og Øygarden blir nye Øygarden kommune til neste år, og det er disse kommunene som har gått sammen om en mulighetsstudie

Studien skal få frem potensialet som regionen har for fremtidsrettet lakseoppdrett, og hvordan kommunene kan legge bedre til rette for næringen i årene som kommer. 

Rødt lys i dag

Kommunene ligger i produksjonsområde 3 og 4 som begge har rødt lys i trafikklysystemet som styrer veksten i norsk lakseoppdrett, og dette er et bidrag til at områdene skal komme seg over til gult og grønt lys,

Rødt lys betyr null vekst for de seks oppdrettsselskapene Mowi, Lerøy Vest, Blom Fiskeoppdrett, Erko Seafood, Sjøtroll og Telavåg Fiskeoppdrett. Samlet har de 17 lokaliteter i de tre kommunene.

zoomOppstartsmøtet ble gjennomført 7. mai. Siri Hanson, Tormod Skålsvik, Øystein Skofteland, Råmund Skjold, Gerhard Inge Storebø, Arnt-Ivar Kverndal og Tom Georg Indrevik var med.
Oppstartsmøtet ble gjennomført 7. mai. Siri Hanson, Tormod Skålsvik, Øystein Skofteland, Råmund Skjold, Gerhard Inge Storebø, Arnt-Ivar Kverndal og Tom Georg Indrevik var med.

Vant anbudskonkurransen

Akvaplan-Niva blir ekstern konsulent, i tillegg er det satt sammen en prosjektgruppe med Norconsult AS, Samfunns- og næringslivsforsking (SNF) ved Norges Handelshøyskole og Høgskulen pa° Vestlandet som underkonsulenter.

Prosjektet gjennomføres i år, og mulighetsanalysen vil inneholde seks hoveddeler.

  1. Nå-situasjonen basert på tilgjengelig kunnskap fra regionen 
  2. Oversikt over de viktigste kunnskapshullene og hvilke konsekvenser eller risiko det har for beskrivelsen av nå-situasjonen
  3. Muligheter og potensial for fremtidsrettet havbruk i regionen i de nærmeste ti årene fremover
  4. Vurderinger av verdiskapingspotensialet i den havbruksbaserte verdikjeden i regionen 
  5. Konsekvenser og tilrådinger for arealbruken i regionen 
  6. En konkret handlingsplan (kort - mellomlang sikt) som viser hva som er de viktigste tiltakene.
( VILKÅR )
 
Del saken