Forurensningsnivået i Norskehavet er eller avtagende. Her fra kolmulefiske på «Brennholm». Illustrasjonsfoto: Kjersti Sandvik
Forurensningsnivået i Norskehavet er eller avtagende. Her fra kolmulefiske på «Brennholm». Illustrasjonsfoto: Kjersti Sandvik
Forurensningsnivået i Norskehavet er eller avtagende. Her fra kolmulefiske på «Brennholm». Illustrasjonsfoto: Kjersti Sandvik

Det står bra til i Norskehavet

Det er ikke funnet tydelige effekter av klimaendringer i økosystemet.

Dette er konklusjonen i en ny statusrapport for Norskehavet, skriver Havforskningsinstituttet på sine hjemmesider

Unntakene fra god miljøtilstand gjelder sjøfugl, selarten klappmyss og forurensning i lever fra enkelte fiskearter og i kveitefilet fra Sklinnadjupet. Forurensningsnivået i havområdet er for øvrig stabilt eller avtagende. 

Mindre data

Marint avfall domineres av plast i ulike størrelser og plastavfall er funnet i ulik mengde både i overflata, i de frie vannmassene og på bunnen, ifølge rapporten.

I Nordsjøen og Barentshavet er det påvist tydelige biologiske effekter av klimaendringer, mens det ikke er dokumentert tilsvarende endringer i Norskehavet. 

Det er imidlertid vanskeligere å oppdage effekter av klimaendringer i Norskehavet på grunn av mindre data.

Fisken høstes bærekraftig

Havforsuring ser ut til å skje raskere i deler av Norskehavet enn globalt. Det er usikkert hvilke effekter dette kan ha på økosystemet.

De store kommersielle og økologisk viktige fiskebestandene, som makrell, kolmule og sild, høstes bærekraftig og viser stabilt høye bestander. 

Mengden dyreplankton, den viktigste matkilden for disse bestandene, avtok betydelig fra tidlig på 2000-tallet og frem til 2009. Etter dette har planktonmengden økt og er nå på langtidsgjennomsnittet. 

( VILKÅR )
 
Del saken