F.v. Espen Staubo og Petter Idar Jansen i Akva GroupFoto: Anders Furuset
F.v. Espen Staubo og Petter Idar Jansen i Akva GroupFoto: Anders Furuset
F.v. Espen Staubo og Petter Idar Jansen i Akva GroupFoto: Anders Furuset

Akva Group har hanket inn to nye teknologi-direktører

Espen Staubo (58) er konserndirektør teknologi, mens Petter Idar Jensen (54) er leder for digitalisering.

Staubo er utdannet kjernefysiker, og har jobbet i ulike lederstillinger i næringslivet. Han begynte i Akva Group i mars, og har det overordnede ansvaret for utvikling og teknologi.

- Akva Group er et fantastisk spennende selskap. Vi er involvert i masse ulike teknologi og leveranser til oppdrettsnæringen, sier Staubo til IntraFish.

Større innovasjonstakt enn ventet

Han kommer fra en stilling som teknologidirektør i emballasjeprodusenten Elopack, men har tidligere jobbet mange år i Stolt Seafarms (til 2005).

- Der jobbet jeg med arter som laks, ørret, kveite og torsk. Det var en spennende tid for starten av industrialiseringen av næringen, og mye har skjedd siden da.

Staubo er veldig overrasket over innovasjonstakten i dagens oppdrettsnæring.

- Det var innovasjonens tidlige fase da jeg var i næringen, men innovasjonen nå er delvis drevet av nye området å drive oppdrett i, utviklingstillatelser og strengere miljøkrav. Prosjekter under realisering og innovasjonstakten er større enn jeg hadde trodd, sier han.

- Og det er mer penger nå, det hjelper vel på?

- Tilgang på kapital gjør enorme utviklingsprosjekter lettere, men en regner naturligvis også fortsatt på hva som er lønnsomt på lang sikt. Det er ikke lettvint kapital, men alltid kamper både internt og eksternt.

Jobber med store løsninger

Petter Idar Jensen er også en del av konsernledelsen, selv om han teknisk sett ikke er ansatt i konsernet, men er der som interim.

- Jeg jobber med 3-4 prosjekter, og har veldig mye fokus på det vi gjør med store løsninger. Det går på modernisering, og å gjøre at det blir lettere å snakke med løsningene. Vi ser på Fish Talk, Aqua Connect og andre løsninger, sier han.

Han ser også på maskinsyn, kunstig intelligens og maskinlæring.

- Mange selskap jobber med kamera i merd for ulike løsninger. Vi jobber med intelligent fôring som skal gi bedre vekst og effektivitet. Dette er løsninger som er testet ut på lokaliteter i Chile som har svært dårlig sikt, så dette er et eksempel på at vi tar teknologi tilbake til Norge.

Mindre utstyr, men smartere

Jensen sier at de ønsker å lage et system som kan bruke kundens eksisterende kamera, slik at oppdretterne skal «slippe å putte enda mer stål i merdene sine».

- Vi jobber også med fiskehelse, for å bedre forstå hvordan fisken har det og oppfølging av behandling. Vi har piloter for biomasseberegning. Også her vil vi ha en løsning med lite fysisk infrastruktur, men god programvare. Vi tror på mindre utstyr i sjøen, men smartere programvare.

Jensen er utdannet sivilingeniør fra NTNU (indøk) og har jobbet i skjæringspunktet IT og business hele livet. Han har hatt lederjobber i selskaper som Microsoft, Evry og Accenture, og kommer fra stillingen som administrerende direktør i Intelecom.

Begge de nyansatte bor i Oslo.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no:

( VILKÅR )

 
Del saken