KVOTEØKNING? Makrellfiskerne kan få mer å fiske på i 2019. Her fra fjorårets fiske i Lofoten.Foto: Fugløyfisk
KVOTEØKNING? Makrellfiskerne kan få mer å fiske på i 2019. Her fra fjorårets fiske i Lofoten.Foto: Fugløyfisk
KVOTEØKNING? Makrellfiskerne kan få mer å fiske på i 2019. Her fra fjorårets fiske i Lofoten.Foto: Fugløyfisk

Kvoterådet på makrell settes opp med 450.000 tonn

Det reviderte kvoterådet er på 770.358 tonn makrell.

Det nye makrellrådet erstatter rådet på 318.408 tonn som ble gitt i fjor høst for fangster i 2019, skriver Havforskningsinstituttet på sine hjemmesider

I dag kom Det internasjonale rådet for havforskning (ICES) med et revidert råd for makrell. Det er mer enn 450.000 tonn høyere enn fjorårets råd. 

En metoderevisjon viste at makrellbestanden er nesten dobbelt så stor enn tidligere antatt. Dette førte til at fiskeriminister Harald T. Nesvik ba Ices om nytt kvoteråd for 2019

Fra 2,35 til 4,2 millioner

En arbeidsgruppe i ICES prøvde ut andre beregninger for makrellbestanden på høsten i fjor. Disse indikerte at bestanden var større enn tidligere beregninger har vist. I begynnelsen av mars møttes 30 forskere fra 15 land for å revidere beregningsmetoden. 

Gytebestanden for makrell ble justert opp fra 2,35 millioner tonn til om lag 4,2 millioner tonn i den reviderte beregningsmetoden.

Ingen overraskelse 

- Fiskerne har hele tiden vært sikre på at ICES’ bestandsbeskrivelse de siste årene ikke har vært korrekt. Vi er derfor ikke overrasket over at ICES har revurdert sin rådgivning, sier Audun Maråk administrerende direktør i Fiskebåt i en pressemelding. 

Maråk mener det er positivt at ICES er åpen om revisjonen av makrellrådgivningen, selv om næringen gjerne hadde sett at bestandsbeskrivelsen var mer korrekt i utgangspunktet.

Fiskebåt håper nå at den nye bestandsbeskrivelsen kan gjøre at makrellfisket kan oppnå MSC-sertifisering. Sertifiseringen ble suspendert fra 2. mars i år. 

- Forskerne nærmer seg fiskerne

Pelagisk Forening mener at det reviderte kvoterådet tyder på at forskerne nærmer seg fiskernes syn på bestandssituasjonen til makrell.

«Resultatet av revisjonen viser at kvoterådet, for 2019, hadde vesentlige feil. Dette spesielt for merkeforsøka (RFID). Pelagisk Forening vil gi uttrykk for at vi er positivt til at styresmaktene har lyttet til fiskerinæringa i denne saken, og at det er gjort en revisjon», skriver Pelagisk Forening i et brev til Nærings- og fiskeridepartementet.

Oppjustere kvoten

Pelagisk Forening viser til at Norge, EU og Færøyene har tidligere fastsatt en totalkvote på 653.438 tonn. Nå med revisjonen av kvoterådet, mener Pelagisk Forening at myndighetene må oppjustere Norges totalkvote for 2019, tilsvarende Norges rettmessige andel.

«Pelagisk Forening ber også om at Nærings- og fiskeridepartementet arbeider for at MSC-suspensjonen blir opphevet så snart som mulig».

Her kan du høre podkast om makrellforskning med Leif Nøttestad (spilt inn i fjor sommer):

( VILKÅR )
 
Del saken