KARTLEGGER TORSK: Linebåten «Geir II» er startet på sin første av to turer for å kartelegge torskeforekomster ved Jan Mayen. Her et eksemplar som «Loran» fikk i fjor ved Jan Mayen.Foto: Einar Lindbæk
KARTLEGGER TORSK: Linebåten «Geir II» er startet på sin første av to turer for å kartelegge torskeforekomster ved Jan Mayen. Her et eksemplar som «Loran» fikk i fjor ved Jan Mayen.Foto: Einar Lindbæk
KARTLEGGER TORSK: Linebåten «Geir II» er startet på sin første av to turer for å kartelegge torskeforekomster ved Jan Mayen. Her et eksemplar som «Loran» fikk i fjor ved Jan Mayen.Foto: Einar Lindbæk

- Kartleggingsfiske ved Jan Mayen gir allerede spennende resultater

«Geir II» er ett av to fartøy som er trukket ut til å kartlegge fiskerimuligheter ved Jan Mayen. Linebåten har fått gytetorsk i fangstene.

I fjor fikk linefartøyet «Loran» rundt 450 tonn torsk ved Jan Mayen. Havforskningsinstituttet analyserte 86 torsk fra dette fisket og funnene viste at fangsten inneholdt både barentshavstorsk og islandstorsk. 

Myndighetene besluttet i etterkant av «Lorans» spennende fangst å åpne for et kartleggingsfiske. Åtte båter meldte sin interesse, blant disse ble linefartøyene «Geir II» og «Nesbakk» trukket ut til å gjennomføre fisket. 

To turer hver

Fartøyene skal i 2019 gå to turer hver for å kartlegge hvordan forekomsten av torsk ved Jan Mayen varierer gjennom året. «Geir II» er nå ute på den første av disse turene, melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding tirsdag.

Gytetorsk

 Funn hittil i år har allerede gitt ny kunnskap om at torsken gyter ved Jan Mayen - for «Geir II» har nemlig fått gytetorsk i fangstene sine.

zoomFiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp)
Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp)

- Ny kunnskap vil bidra til en god og bærekraftig forvaltning. Kartleggingsfisket skal bidra til å fastslå hvor torsken ved Jan Mayen kommer fra. Dette vil være viktig informasjon som kan ha betydning for kvotefastsettelsen av torsk i fremtiden, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i meldingen.

( VILKÅR )
 
Del saken