Administrerende direktør Anders Straumsheim ved Fosen Yard kan oppbemanne med den nye kontrakten. Her foran Aquatraz, stålmerden til Midt-Norsk Havbruk. Foto: Rune Ytreberg, DN
Administrerende direktør Anders Straumsheim ved Fosen Yard kan oppbemanne med den nye kontrakten. Her foran Aquatraz, stålmerden til Midt-Norsk Havbruk. Foto: Rune Ytreberg, DN
Administrerende direktør Anders Straumsheim ved Fosen Yard kan oppbemanne med den nye kontrakten. Her foran Aquatraz, stålmerden til Midt-Norsk Havbruk. Foto: Rune Ytreberg, DN

NRS lette verden rundt etter verft til havmerden. De landet på Fosen, en time unna.

Fosen Yard gikk av med seieren etter en tøff og lang anbudsprosess. Kuttingen av stålet er allerede i gang i Tyskland.

Denne uken ble det klart at Norway Royal Salmon (NRS) har valgt Fosen Yard til å bygge havmerden Arctic Offshore Farming. 

- Det er på en måte litt rart at vi leter hele verden rundt, og så kommer du frem til et selskap som ligger en time unna. Det er artig å se at norske verft hevder seg, sier Klaus Hatlebrekke til Tekfisk. 

Kompetanse og automasjonsgrad

Hatlebrekke er konserndirektør med ansvar for marked og forretningsutvikling i NRS, og forteller at de startet med en liste på 25 verft i Asia og Europa. 

Til sist var det altså Fosen Yard i Rissa i Trøndelag som trakk det lengste strået. 

- Det har sammenheng med kompetansen og erfaringen til Fosen. I tillegg har de en høy automasjonsgrad, sier konserndirektøren. 

Design for roboter

Designet er nemlig laget slik at det skal være enkelt å bruke roboter og automasjonssystemer for å bygge merdene. De er sekstenkanta og pongtongene som får merdene til å flyte, er firkantede. Hver merd har 16 søyler, 16 nedre pongtongblokker og 16 øvre pongtongblokker.

- Når du har laget én blokk, kan du lage 31 til, så du har mulighet for serieproduksjon. Hadde merden vært avrunda, hadde det vært vanskeligere med en så høy automasjonsgrad, spesielt i de dimensjonene vi snakker her, sier Hatlebrekke. 

Arctic Offshore Farming

Den største enkeltinvesteringen Norway Royal Salmon har gjort så langt. 

Prosjektet vil koste rundt 700 millioner kroner.

 Kontrakten med Fosen Yard er den største enkeltkontrakten i prosjektet og er verdt rundt 350 millioner kroner. 

I alt skal selskapet gjøre investeringer på 1,8 milliarder kroner de neste tre årene i blant annet settefiskanlegg i tillegg til vanlige drifts- og vedlikeholdsinvesteringer.

Anlegget består av to store merder som plasseres i havet utenfor kysten av Troms, i et område der vær- og bølgeforholdene er langt mer krevende enn inne i fjordene.

For stor for Suezkanalen

For dette blir stort. Merdene er 79 meter i diameter. Dette gjør blant annet at de ikke kan fraktes gjennom Suezkanalen, noe som bidro til å utelukke asiatiske verft. Frakten rundt Afrika ville tatt lang tid og blitt dyr. 

- Med prisen på merdene pluss frakt til lokalitet, så var Fosen konkurransedyktige, sier Hatlebrekke. 

- Var Fosen billigst? 

- Det er alltid en totalvurdering. Kompetanse, erfaring, leveransemodell og pris ble vurdert for alle verft vi snakket med. I den vurderingen kom Fosen best ut. 

zoomNRS har fått 7,68 utviklingstillatelser, noe som betyr at de kan ha til sammen 5990 tonn laks i anlegget.
NRS har fått 7,68 utviklingstillatelser, noe som betyr at de kan ha til sammen 5990 tonn laks i anlegget.

Kuttes i Tyskland

Anbudsprosessen startet for nesten et år siden. 

- Vi er kjempefornøyde med at vi ble valgt og stolte over at vi har vunnet frem i en tøff runde som varte lenge, sier administrerende direktør Anders Straumsheim i Fosen Yard.

Stålarbeidet til Arctic Offshore Farming gjøres ved selskapets avdeling i Tyskland, og kuttingen er allerede i gang.

- Det er jo egentlig en mer norsk løsning enn om vi hadde kjøpt stålseksjonen andre steder. Nå har vi det på et anlegg vi eier selv i egen verdikjede. Det er en ekstra trygghet for eksisterende og potensielle kunder, mener Straumsheim. 

Bygger erfaring

 Fosen Yard begynte å satse innenfor havbruk for noen år siden. De har blant annet stått for byggingen av Aquatraz, den semilukkede stålmerden til Midt-Norsk Havbruk. 

- Vi har bygd opp erfaring og kompetanse på feltet. Det håper og tror vi har vært den avgjørende faktoren til at vi vant det store oppdraget her, sier Straumsheim. 

Aquatraz-merdene veier 500-600 tonn hver. Disse nye havmerdene er oppe i 3000 tonn. 

zoomKlaus Hatlebrekke (t.v.) og Charles Høstlund i Norway Royal Salmon har jobbet lenge sammen med Anders Straumsheim  i Fosen Yard om byggingen av de nye havmerdene. 
Klaus Hatlebrekke (t.v.) og Charles Høstlund i Norway Royal Salmon har jobbet lenge sammen med Anders Straumsheim i Fosen Yard om byggingen av de nye havmerdene. 

200 årsverk

Stålkonstruksjonen bygges i seksjoner, som så fraktes til Fosen for sammenstilling, igangkjøring og testing før levering. 

- Det er ikke kompleksiteten som er den største utfordringen, men mer volum og dimensjoner, sier Straumsheim. 

Med 100 mann i Tyskland, er de nå rundt 250 ansatte i selskapet. Mellom 200 og 250 årsverk vil være involvert i byggingen av havmerden. Den vil bety nye arbeidsplasser, men Straumsheim kan ikke si hvor mange. 

Vant til store, intense prosjekter

- Har dere hatt like store prosjekter i andre sektorer? 

- I omsetning har vi nok gjort større prosjekter. Akkurat nå har vi nesten 600 mann i arbeid på hurtigrutebåten «Nordlys». Det innebærer 130.000 arbeidstimer på 30 dager, så vi er vant til å ha store og intense prosjekter på kort tid. 

Han legger til at det samtidig er viktig å ha respekt for at oppdrettsnæringen er en annen bransje med tanke på standarder, krav og metodikk. 

- Det som gjøres der, er til en viss grad noe annet enn det vi har gjort tidligere. Da er det spesielt viktig med grundige forberedelser, god planlegging og å få til en god start på arbeidet. 

Opp fra pc-en

Merdene skal være ferdig bygget på vårparten neste år, og første fisk skal settes ut i tredje kvartal

- Det er artig rett og slett. Man har jobbet med prosjektet siden ideen kom høsten 2015. Det er godt å komme seg vekk fra pc-en og modellene og se at noe blir skapt, sier Klaus Hatlebrekke i NRS. 

Tidligere er det blitt klart at det er ABB som skal levere systemene til merdene

( VILKÅR )
 
Del saken