Janne Grethe Strand Aasnæs, daglig leder i Strand Havfiske, blir styreleder i FHF. Her er Aasnæs på plass i skipperstolen på nye «Strand Senior».Foto: Fridgeir Walderhaug
Janne Grethe Strand Aasnæs, daglig leder i Strand Havfiske, blir styreleder i FHF. Her er Aasnæs på plass i skipperstolen på nye «Strand Senior».Foto: Fridgeir Walderhaug
Janne Grethe Strand Aasnæs, daglig leder i Strand Havfiske, blir styreleder i FHF. Her er Aasnæs på plass i skipperstolen på nye «Strand Senior».Foto: Fridgeir Walderhaug

Strand-reder blir styreleder i FHF

Nærings- og fiskeridepartementet har oppnevnt nytt styre i FHF. Reder Janne-Grethe Strand Aasnæs i Strand Havfiske erstatter Thomas Farstad som ny styreleder.

Nærings- og fiskeridepartementet er FHFs generalforsamling. Departementet har i ordinær generalforsamling den 10. mai 2019 oppnevnt nytt styre i FHF. Styret oppnevnes for en periode på to år, melder FHF i en pressemelding fredag.

Det nye styret består av:

 • Janne-Grethe Strand Aasnæs, Strand havfiske; styreleder
 • Edmund Johannes Broback, Brødrene Karlsen; nestleder
 • Britt Kathrine Drivenes, Austevoll Seafood; styremedlem
 • Øyvind Oaland, Mowi; styremedlem
 • Kjell Ingebrigtsen, Norges Fiskarlag; styremedlem
 • Elin Tveit Sveen, Marø havbruk; styremedlem
 • Hans Frode Kielland Asmyhr, Norges Sjømatråd; styremedlem
 • Frank Kristiansen, Båtsfjordbruket; 1. varamedlem
 •  Siv Lisabeth Grurem, Pelagia; 2. varamedlem

Alle i styret er byttet ut, foruten Aasnæs som satt som nestleder, og Kjell Ingebrigtsen, daglig leder i Norges Fiskarlag. Ingebrigtsen fortsetter som styremedlem.

Følgende personer er ute av styret:

 • Thomas Farstad (styreleder)
 • Geir Molvik (styremedlem)
 • Merethe Gisvold Sandberg (styremedlem)
 • Anne Berit Aaker Hansen (styremedlem)
 • Kine Asper (styremedlem)

Videre er Øyvind Oaland gått ut som varamedlem, og Frank Kristiansen (Båtsfjordbruket) er oppnevnt som 1. varamedlem.  Siv Lisabeth Grurem, Pelagia, er oppnevnt som 2. varamedlem.

- Jeg tror alle sektorer i næringen er godt dekket med dette nye styret. Det er også god spredning på geografi og kjønn, sier Geir Andreassen, administrerende direktør i FHF, i en kommentar til Fiskeribladet.

( VILKÅR )
 
Del saken