Bak Arctic Offshore Farming står Norway Royal Salmon (NRS).Foto: NRS
Bak Arctic Offshore Farming står Norway Royal Salmon (NRS).Foto: NRS
Bak Arctic Offshore Farming står Norway Royal Salmon (NRS).Foto: NRS

ABB får ansvar for systemene til denne fjernstyrte, nedsenkbare merden

Leveransen til Arctic Offshore Farming er en av de største kontraktene ABB noen gang har inngått innen havbruk.

Bak Arctic Offshore Farming står Norway Royal Salmon (NRS), som har fått 7,68 utviklingstillatelser. Tillatelsene betyr at selskapet til sammen kan ha inntil 5990 tonn laks i anlegget.

Selskapet har utviklet et helt nytt konsept for lakseoppdrett i fjernstyrte nedsenkbare produksjonsanlegg basert på offshore-teknologi.

Allerede neste høst kan det være fisk i anlegget.

Systemansvar

Anlegget består av to store merder som plasseres i havet utenfor kysten av Troms, i et område der vær - og bølgeforholdene er langt mer krevende enn inne i fjordene.

ABB har fått et omfattende systemansvar for elektro, automasjon, instrumentering og telecom-løsningene.

Det betyr at ABB vil ha ansvaret for å designe overvåknings- og kontrollsystemene som skal gjøre det mulig å drifte anlegget på en sikker måte, og innebærer blant annet at det finnes back up-løsninger, eller redundans, i kritiske systemer som energiforsyning og kommunikasjon.

Ubemannet

Systemet samler også miljødata data  om meteorologiske forhold, havstrømmer, oksygennivå og sjøtemperatur. Det overvåker også pH-verdien på ulike dybder og mengden av biomasse i merdene.

- Noe av hensikten med tildeling av utviklingskonsesjoner er å finne løsninger på enkelte av utfordringene næringen har i dag slik at næringen kan fortsette å vokse på en bærekraftig måte. Merdene vil være ubemannet og skal kunne senkes og virke i nedsenket drift, sier Lars Wasa Andersen i en pressemelding. 

En viktig kontrakt

I nær ett år har han vært ansvarlig for ABBs kundedialog med NRS, og ledet teamet som har jobbet for å få detaljene i avtalen på plass.

- Strategisk er kontrakten meget viktig for ABBs satsning innenfor havbruk. Med dette prosjektet går ABB inn som leverandør til fremtidens oppdrettsanlegg som stiller nye krav til både sikker drift og tekniske løsninger, sier Andersen.

Anlegget fjernstyres fra en fôrflåte som ligger rundt 400 meter fra merdene. Denne leveres av Akva Group.

Hele løsningen skal være på plass innen utgangen tredje kvartal neste år.

( VILKÅR )
 
Del saken