HAR KOMMET LANGT: Krav om stadig effektivisering har gjort at landbruket har kommet langt når det gjelder digitalisering og anvendt datateknologi. Foto: Adrian Nielsen
HAR KOMMET LANGT: Krav om stadig effektivisering har gjort at landbruket har kommet langt når det gjelder digitalisering og anvendt datateknologi. Foto: Adrian Nielsen
HAR KOMMET LANGT: Krav om stadig effektivisering har gjort at landbruket har kommet langt når det gjelder digitalisering og anvendt datateknologi. Foto: Adrian Nielsen

Kua er mer digital enn oppdrettslaksen - landbruket er et hestehode foran

- Landbruket har kommet lenger enn havbruksnæringen når det gjelder digitalisering. Det sier Trond Henriksen som leder IT-strategien for havbruk i Atea.

- Vi kan trygt si at landbruket er et hestehode foran med unntak av noen få enkeltselskaper i havbruksnæringen, sier Henriksen i Atea. Det er en nordisk leverandør av IT-tjenester. Det børsnoterte selskaper har 1700 ansatte i Norge.

Den «trauste» landbruksnæringen er altså mer digitalisert enn det som mange tenker er den moderne havbruksnæringen. 

Roboter i landbruket

Henriksen sier at fjøsene er helautomatiserte og bonden trenger hverken å fôre eller å melke. Det ordner kua selv ved hjelp av datateknologi.

- I mange besetninger har kyrne for eksempel skritteller. Det er ikke for at det er så interessant i seg selv å vite hvor langt kua går. Men aktivitet gir en indikasjon på når kua er i brunst og det er riktig tid å inseminere den, sier Henriksen.

zoomLANDBRUKET ER BEST: Trond Henriksen i Atea sier at landbruksnæringen er bedre på digitalisering enn havbruksnæringen.
LANDBRUKET ER BEST: Trond Henriksen i Atea sier at landbruksnæringen er bedre på digitalisering enn havbruksnæringen.

Henriksen sier at det er helt vanlig i landbruket å bruke datateknologi for å komme fram til optimale grassorter for den og den enga og optimal gjødsling og tidspunkt for gjødsling.

Henriksen mener at grunnen til landbruksnæringens teknologiske framskritt er at den har hatt kniven på strupen og har vært nødt til å effektivisere.

Eierskap til data

- Det har ikke vært tilfellet for havbruksnæringen. Vi så dette fenomenet i oljebransjen for noen år siden da oljeprisen falt. Da ble petroleumsnæringen tvunget til å ta grep, sier han.

Henriksen mener at det er vanskelig å se for seg at havbruksnæringens vekstambisjoner vil bli en realitet uten at det tas grep for mer digitalisering. Han sier at eierskap til akkumulert data er et problem både for landbruket og havbruksnæringen.

- Det kan ikke være slik at det er utstyrsleverandørene som har disse rettighetene. Slik at når du skifter fra en John Deere-traktor til et annet merke, mister du en hel masse data, sier han.

Enkelte oppdrettere bryr seg ikke spesielt. De mener at det går helt greit slik de driver nå

Trond Henriksen, leder IT-strategien for havbruk i Atea

Må ha tilgang

Henriksen sier at i havbruksnæringen er mye av den digitaliseringen som er gjort drevet fram av utstyrsleverandørene. Men hvis digitaliseringen skal være noe poeng for oppdretterne, så må de ha tilgang på all data fra egen virksomhet.

Digitalisering

Digitalisering brukes om å ta i bruk datatekniske metoder og verktøy for å erstatte eller effektivisere manuelle eller fysiske oppgaver.

Digital informasjon er informasjon som blir lagret, behandlet og overført som tallverdier.

- Oppdretteren må ha eierskapet, sier han.

Henriksen sier videre at som ellers i samfunnet, så er det store forskjeller på folk hvor interessert de er i en «digital verden».

- Enkelte oppdrettere bryr seg ikke spesielt. De mener at det går helt greit slik de driver nå, sier han.

Ikke svaret på alt

Leder i Norges Bonde- og småbrukarlag, Kjersti Hoff, sier at teknologien hjelper bøndene til å ta viktige valg til rett tid i hverdagen. Men at digitalisering og roboter ikke er svaret på alt.

- Jeg tror at erfaringsbasert kunnskap hos bonden og menneskelig skjønn fortsatt vil spille en rolle, sier Hoff.

zoomBONDELEDER: Kjersti Hoff er leder i Norges bonde- og småbrukarlag.
BONDELEDER: Kjersti Hoff er leder i Norges bonde- og småbrukarlag.

Hun trekker også fram at det må ikke gå så langt at bonden ikke har kontakt med sine egne dyr - at roboter tar seg av alt. Hoff er enig med Henriksen at det er krav til stadig effektivisering som har drevet fram digitaliseringen i landbruket.

- Problemet for mange av oss er at teknologien ofte ikke er tilpasset de brukene vi har i Norge, fortsette hun.

Samarbeid havbruk og landbruk

- Er det mulig å drive en gård i dag uten datamaskin?

- Det blir i så fall dyrt fordi du må leie noen til å sitte med datamaskinen. Veldig mye av formidlingen mot bonden skjer via data, og innrapportering fra bonden skjer også via data, sier hun.

Direktør for havbruk i Sjømat Norge, Jon Arne Grøttum, sier havbruksnæringen har vært foran landbruket når det gjelder digitalisering, men at nå «leder» landbruket.

zoomSAMARBEIDER: Direktør for havbruk i Sjømat Norge, Jon Arne Grøttum, sier at landbruksnæringen og havbruksnæringen samarbeider om et digitaliseringsprosjekt. 
SAMARBEIDER: Direktør for havbruk i Sjømat Norge, Jon Arne Grøttum, sier at landbruksnæringen og havbruksnæringen samarbeider om et digitaliseringsprosjekt. 

- Men det er enklere å drive fram digitalisering i landbruket siden landbruket har sine samvirkeorganisasjoner, sier Grøttum og opplyser at landbruksnæringen og havbruksnæringen nå samarbeider om et digitaliseringsprosjekt som har fått støtte fra Innovasjon Norge.

Juridisk avklaring

Også Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) er med i prosjektet.

Hans Jørgen Blomseth i NFD sier at prosjektet er i startgropa.

- Det går ut på å få en juridisk utredning om hvem som eier data som generes fra et oppdrettsanlegg eller fra et gårdsbruk og hvordan skal dataene kunne brukes. NFD mener at det utgangspunktet må være at det er oppdretteren og bonden som eier data som generes fra egen virksomhet, sier Blomseth.

Blomseth sier videre at samtidig så skal offentlige institusjoner, som for eksempel Mattilsynet, også ha tilgang på relevante data for dem.

( VILKÅR )
 
Del saken