Nordlaks er det selskapet som (så langt) har fått flest utviklingstillatelser. Den første Havfarmen bygges ved verftet CIMC Raffles i Kina, og kommer til Hadsel våren 2020.Foto: Nordlaks
Nordlaks er det selskapet som (så langt) har fått flest utviklingstillatelser. Den første Havfarmen bygges ved verftet CIMC Raffles i Kina, og kommer til Hadsel våren 2020.Foto: Nordlaks
Nordlaks er det selskapet som (så langt) har fått flest utviklingstillatelser. Den første Havfarmen bygges ved verftet CIMC Raffles i Kina, og kommer til Hadsel våren 2020.Foto: Nordlaks

Alle de 104 søknadene om utviklingstillatelsene har nå fått svar

68 utviklingstillatelser er delt ut så langt.

Forrige uke hadde Fiskeridirektoratet behandlet ferdig de to siste søknadene. Både Mowi og Aquantum Leap fikk avslag.

Da søknadsfristen gikk ut 17. november 2017 var det kommet inn totalt 104 søknader.

- Lettet og glad

Anne B. Osland leder tildelingsseksjonen i Fiskeridirektoratet, som har hatt ansvaret for behandlingen av søknadene.

- Vi er lettet og glad over å ha kommet gjennom alle 104 søknader. Vi mener selv at vi har gjort stødige og gode faglige vurderinger, i samsvar med de rammene vi har hatt for å gjøre jobben, tildelingsbestemmelser og Nærings- og fiskeridepartementets retningslinjer, sier Osland til IntraFish.

Hun viser til at elleve søknader har fått til sammen 68 tillatelser (se også tabell under).

- I tillegg til dem er det åtte søkere som er innenfor ordningen, som vi jobber med å gi tilsagn til.

Mye gjenstår

Osland sier at selv om førstegangsbehandlingen av søknader nå er ferdig, er det mye som gjenstår.

- Det blir fortsatt en del jobb med utviklingstillatelser, vi skal gjøre ferdig de åtte som er innenfor. Noen av dem ligger til hos NFD for klagebehandling. I tillegg har vi fortsatt 30 klager liggende hos oss, som vi skal behandle - og så kan det hende at det kommer noen flere.

Fiskeridirektoratet behandler selv klager i første omgang. Dersom de står fast på sitt vedtak, sender de automatisk klagene over til departementet for endelig vedtak.

- Hvordan har arbeidet med utviklingstillatelser vært?

- Det har tatt lang tid - mengden søknader og omfanget av denne ordningen ble mer krevende enn noen hadde sett for seg. Vi synes likevel at vi de siste par årene har fått opp tempoet, og gitt jevnlige avklaringer. Vi har ikke bare fattet vedtak, men vi har også hatt veldig mange møter, holdt mange innlegg og behandlet tusenvis av innsynsbegjæringer, sier Osland.

- Men dere fikk vel hjelp fra et konsulentselskap etter hvert?

- Jo da, og det gav oss merkapasitet, men gjaldt for en begrenset periode, fra senhøsten 2018 til januar/februar 2019.

Her kan du høre podkast med Osland (spilt inn i fjor sommer):

Takker alle ansatte

Osland lovpriser de ansatte som har vært involvert i søknadsbehandlingene.

- De ansatte ved avdelingen har jobbet veldig godt. Vi har også fått inn flere unge, sterke og arbeidsvillige sivilingeniører og jurister som kom inn med stor faglighet, glød og engasjement, noe som har skapt et veldig godt team.

- Hvor mange årsverk har gått med?

- Vi har nok brukt en 10-15 årsverk - inntil 20 årsverk per år til dette, i alle fall de to siste årene.

De ansatte blir ikke sittende og tvinne tommeltotter selv om førstegangsbehandlingen nå er ferdig.

- Det skal jobbes med å lage tilsagn til resten - dette er prosjekter som skal følges opp når utviklingstillatelsene kommer i produksjon. Det er også krav om kunnskapsdeling. På sikt vil det også komme inn søknader om konverteringer, regner vi med, avslutter Osland.

zoomDenne gjengen har jobbet med behandlingen av søknader om utviklingstillatelser hos Fiskeridirektoratet. Foran til venstre; Anne B. Osland.
Denne gjengen har jobbet med behandlingen av søknader om utviklingstillatelser hos Fiskeridirektoratet. Foran til venstre; Anne B. Osland.

Departementet behandler klager på løpende bånd

De fleste som har søkt utviklingstillatelser har fått avslag, og de fleste som har fått avslag har klaget. Slikt blir det mye arbeid av.

- Vi registrerer også at det ikke er bare de som får avslag som klager, men også de som får færre tillatelser enn de ønsket, sier Roy Angelvik (Frp) til IntraFish. Han er statssekretær for fiskeriministeren.

Han sier at departementet til nå har behandlet rundt 40 klager.

- I flertallet av dem har vi støttet direktoratets vedtak, men det er også noen av dem hvor vi har endret, hovedsakelig på antall tillatelser. To eksempelet på det er Nordlaks og Akvadesign, sier han.

Utviklingstillatelser

 • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
 • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
 • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
 • Det er Fiskeridirektoratet som tildeler tillatelsene til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret som skal brukes til utviklingsformål. Søknadene behandles kontinuerlig.

Kilde: Fiskeridirektoratet

Klagene behandles løpende.

- Vi har prioritert dem som har fått delvis avslag først, da det er enklere saksbehandling siden vi er enige om at de er innenfor. Så behandler vi i utgangspunktet klagene i den rekkefølgene de kommer inn, men om det er noen veldig like konsepter, kan de behandles samtidig, sier han.

Angelvik legger til at han har såkalte lyttemøter med omtrent alle som klager.

- Der får søker lagt frem sin sak, og eventuelt komme med supplerende og forklarende informasjon.

zoomStatssekretær Roy Angelvik (Frp)
Statssekretær Roy Angelvik (Frp)

- I sum fornøyd

Angelvik sier også at han i sum er fornøyd med ordningen med utviklingstillatelser.

- Søknadsbehandlingen har tatt litt lengre tid, noe som henger sammen med flere ting. Det har vært en stor mengde søknader, og mange har vært av veldig stort omfang. Det er søknader hvor det er blitt levert egne harddisker for å få med all dokumentasjon - noe som har gjort at det har tatt mye tid, sier han

- I sum er vi fornøyd både med at det har kommet så mange søknader, men jeg vil også gi ros til direktoratet som i likhet med oss ble overrasket over mengden og omfavnet av søknader.

Angelvik sier at det er «en god blanding» av store og små prosjekter, og ulike typer teknologi som får utviklingstillatelser.

- Men de aller fleste får avslag?

- Ja, nåløyet har vært trangt - det er de premissene som lå der. Innovasjonsbiten skulle være høy. Så er det slik at alle mener at de har gode prosjekter. Noen har fått avslag fordi de lignet for mye på andre - mens andre har fått avslag fordi innovasjonshøyden ikke har vært god nok. Slik skal det også være, avslutter han.

I tabellen under ser du aktørene som har fått endelige tilsagn om utviklingstillatelser.

SelskapAntallKonsept
Ocean Farming (Salmar)8Havmerd
Nordlaks Oppdrett21Havfarm
MNH Produksjon4Aquatraz
Akvadesign2Lukket merdteknologi
Mowi6Egget
Atlantis Subsea Farming1Nedsenkbart anlegg
NRS / Aker8Halvt nedsenkbart offshoreanlegg i stål
Hydra Salmon Company4Oppdrett i lukkede tanker
Mariculture (Salmar)8Halvt nedsenkbar havmerd
Cermaq Norway4Ifarm - individbasert oppdrett
Mowi2«Marine Donut» - heldekkende, lukkede enheter
Sum68

I tillegg til dette, er det åtte prosjekter som er innenfor ordningen, og kan få en eller flere tillatelser. Det er:
 • Lerøy Seafood Group (Pipefarm)
 • Stadion Laks (Stadionbassenget),
 • Nekst (Havlinjen)
 • Fishglobe (Fishglobe)
 • Måsøval Fiskeoppdrett (Aqua Semi)
 • Salaks (Fjordmax)
 • Wenberg Fiskeoppdrett (semilukket modulbasert teknologi) 
 • Reset (RAS-teknologi)

Følgende søknader var til klagebehandling hos Nærings- og fiskeridepartementet per midten av forrige uke:

Selskap

Konsept

Myre Havbruk

«FLO FLO»

Avslag

Biofish Holding AS

«Biomerden»

Avslag

Osland Havbruk AS

«Bunnsolid»

Avslag

Pure Atlantic AS

Laks i skip - NØS >12 mil

Avslag

Grimstad Holding AS

«Akvarium»

Avslag

Havkar AS

«Aqva Terminal»

Avslag

Eide Fjordbruk AS

«Salmo Zero»

Avslag

Aquafarms Utvikling AS

«Neptun»

Avslag

Ocean Aquafarms AS

«Hex Box»

Avslag

Lerøy Seafood Group

«Pipefarm»

Delvis avslag

Albatros Technology B.V.

«AquaBarge»

Avslag

Bolaks Utvikling AS

«GRAS»

Avslag

Nekst AS

«Havliljen»

Delvis avslag

Arctic Seafood Group

Avslag

Mowi AS

«Egget»

Avslag - endret materialvalg

Searas AS

«RASF»

Avslag

Bjørnøya AS

«Fleximerd»

Avslag

Eco Fjord Farming AS

«Oasen»

Avslag

Salaks AS

«FjordMAX»

Delvis avslag

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no:

( VILKÅR )
 
Del saken