Toktleder Gunnar Didriksen sjekker fangstkammeret i smolttrålen.Foto: Michal Rejmer/Havforskningsinstituttet
Toktleder Gunnar Didriksen sjekker fangstkammeret i smolttrålen.Foto: Michal Rejmer/Havforskningsinstituttet
Toktleder Gunnar Didriksen sjekker fangstkammeret i smolttrålen.Foto: Michal Rejmer/Havforskningsinstituttet

Overvåkningen av lakselus på villfisk har aldri vært viktigere enn i år

Havforskere er i gang med å kartlegge hvor mye lakselus det er på villaks, sjøørret og sjørøye.

Resultatene er et viktig bidrag til trafikklyssystemet, skriver Havforskningsinstituttet. Overvåkningen strekker seg fra Sørlandet til Finnmark, og forskerne er allerede i gang i Sør-Norge. 

Forskerne skal beregne i hvilken grad lakselus påvirker den ville laksesmolten som nå er i startfasen på beitevandringen fra elvene og ut i havet.

- Overvåkningen er også viktig for å kartlegge omfanget av lakselus på både sjøørret og sjørøye, sier prosjektansvarlig Rune Nilsen i meldingen fra instituttet.

Trafikklys og laks

  • 30. oktober i 2017 ble det nye vekstregimet for laks, trafikklyssystemet, klart.
  • Kysten er nå delt inn i 13 produksjonsområder.
  • Får produksjonsområdet rød farge, betyr det at produksjonskapasiteten må ned.
  • Gul betyr status quo.
  • Grønt gir muligheter til å øke produksjonskapasiteten.

Ulike metoder

For å få oversikt over lusa bruker forskerne ulike metoder som en spesialbygd trål, en liten, lukket merd de kaller vaktbur og ruser. 

15-20 vaktbur settes ut i fire områder. I hvert av disse settes det 30 laksesmolt fra et lokalt settefiskanlegg. Etter to uker teller forskerne hvor mange lus de har fått på seg. Burene settes ut omtrent samtidig som trålingen pågår.

Ekstra godt forberedt

2019 er det første året trafikklyssystemet kan føre til nedjustering av produksjon. 

- Overvåkningen av lakselus på vill lakselus har vel derfor aldri vært viktigere, sier Nilsen. 

Det betyr også at forskerne har forberedt seg ekstra godt i år. 

- Vi har optimalisert metodikken, og vi har økt innsatsen ytterligere på utvandrende laks for å sikre gode data.

Foreløpig rapport i juni

Overvåkningen pågår frem til starten av august, men foreløpige resultater fra overvåkningen presenteres i første halvdel av juni. 

I løpet av høsten blir alle resultater presentert i en sluttrapport, som videre blir benyttet i rådgivningen HI gjør i forbindelse med trafikklyssystemet.

( VILKÅR )
 
Del saken