Mye mer miljøgifter i fjordene enn i havet

Norske og belgiske forskere har samlet og studert data på overflatesediment (sand, leire og grus) i sjøbunnen i norske farvann for å kartlegge forekomsten av miljøgifter. Blant annet fant forskerne konsentrasjoner av de farlige miljøgiftene PCB og PAH, samt metallene bly og kvikksølv.

Høye nivåer i fjordene

Analyser av historiske data fra norske havområder viser høye konsentrasjoner av miljøgifter i sjøbunnen nær tett befolkede og industrialiserte områder. Konsentrasjoner av tungmetaller i norske fjorder er i gjennomsnitt to til fire ganger høyere enn i prøvetakingssteder offshore, viser Niva til i en pressemelding.

Preget av forurensning

Store oppsamlinger av metaller ble blant annet funnet i Sørfjorden i Hardanger, som også tidligere forskning har vist at er preget av forurensning. Her fant forskerne forhøyede konsentrasjoner av både kvikksølv, sink, kadmium og bly.

Lignende forskjeller ble funnet for en type av miljøgiften PCB, der konsentrasjoner i indre fjorder i snitt var omtrent fem ganger høyere enn i prøvetakingssteder offshore i sørlige farvann.

Hopet seg opp

- Fordi fjordene ofte er grunnere ut mot havet enn lenger inn, har de lavere vannutskiftning enn i havområder. Forurensning har derfor ikke blitt transportert ut til havet, men i stor grad hopet seg opp i sedimentene, forklarer seniorforsker Anders Ruus i Norsk institutt for vannforskning (Niva).

zoomSeniorforsker Anders Ruus i Norsk institutt for vannforskning (Niva)
Seniorforsker Anders Ruus i Norsk institutt for vannforskning (Niva)

Det er samlet data fra en rekke forskjellige institutter som dekker norske havområder og Skagerrak-regionen. I alt er det analysert mer enn 5000 konsentrasjoner av 22 kjemiske stoffer. Målingene ble gjort over en tredveårsperiode på 333 ulike prøvetagningssteder.

( VILKÅR )
 
Del saken