EKSPONERT LOKALITET: Forskningsanlegget «Exposed» sørger for mer forskning og kunnskap om havbruk på eksponerte lokaliteter.Arkivfoto: Sintef ACE
EKSPONERT LOKALITET: Forskningsanlegget «Exposed» sørger for mer forskning og kunnskap om havbruk på eksponerte lokaliteter.Arkivfoto: Sintef ACE
EKSPONERT LOKALITET: Forskningsanlegget «Exposed» sørger for mer forskning og kunnskap om havbruk på eksponerte lokaliteter.Arkivfoto: Sintef ACE

Verdens fremste sjømatnasjon utvikler verdensledende teknologi

Besøker du et oppdrettsanlegg i dag er de mye mer avanserte og høyteknologiske enn for bare noen år tilbake.

Det er liveoverføring av bilder fra merdene hvor operatører kan følge med både på fôring og overvåke fiskehelse og dødelighet. Automatisk logging av en rekke parametere som f.eks. vannkvalitet og temperatur er vanlig. Drevet av utfordringer og nye teknologiske muligheter ser vi nå konturen av morgendagens næring, med avanserte overvåkningsløsninger og helt nye anleggskonsept. Data fra sensorer og potensialet for å utnytte og kombinere disse vil også bli mer og mer verdifullt for oppdrettere fremover både i forhold til å møte utfordringene næringen står ovenfor og for å sørge for bærekraftig vekst.

zoomHanne Digre, forskningssjef for Sjømatteknologi Sintef Ocean
Hanne Digre, forskningssjef for Sjømatteknologi Sintef Ocean

For å innfri målet om vekst i havbruksnæringen er det flere grunnleggende utfordringer knyttet til fiskehelse, miljømessig bærekraft, klimaavtrykk, lønnsomhet, offentlig omdømme og aksept som må adresseres. Teknologiutvikling er en nøkkel for å løse flere av disse utfordringene. Rett før påske fikk Sintef Ocean godkjennelse fra Fiskeridirektoratet om en forlengelse av sin forskningskonsesjon på laks med ti nye år. Forskningskonsesjonen drives i vårt fullskala laboratorium ACE som er et uavhengig senter hvor det både utføres oppdrag for bedrifter og rene forskningsprosjekter. De siste 10 årene har det vært gjennomført mer enn 100 forsøk på alt fra samspillet mellom biologi og teknologi, til testing og verifisering av utstyr.

Gjennom bedre overvåkning og kontroll over hver enkelt fisk og anlegget, bidrar teknologiske løsninger til bedre fiskevelferd

I en tid hvor det kommer stadig flere digitale løsninger, er det fremdeles slik at testing av teknologi i et realistisk miljø er nødvendig. Fordi konstruksjonene er sammensatte og påvirkes av mange ulike krefter og faktorer som vind, strøm og temperatur, er beregninger vanskelige og omfattende. Dette medfører et større behov for å gjennomføre testing under forhold som er identiske med de forhold teknologien skal benyttes under. På ACE har vi en egen utstyrspark med avansert teknologi for automasjon, overvåkning, datalogging, sensorer og undervannsteknologi som gjør at vi kan dokumentere og verifisere løsningene som testes.

Testsenteret vil fortsette med å fokusere på havbruksteknologi som ligger i grenseflaten mellom teknologi og biologi. Forskningskonsesjonen har også gitt Sintef mulighet til å gjennomføre forskerstyrte prosjekter inne havbruksteknologi, derigjennom vært med på å løfte kunnskapsnivået for næringen innenfor flere viktige områder, som blant annet begroing og lakselus. Et av disse prosjektene går på presisjonsfiskeoppdrett hvor overvåkning, logging og tolking av store datamengder gir operatører beslutningsstøtte ved avgjørelser under daglig drift og utførelse av operasjoner. Gjennom bedre overvåkning og kontroll over hver enkelt fisk og anlegget, bidrar teknologiske løsninger til bedre fiskevelferd.

Norge står for kun to prosent av verdens fiskeoppdrett. Samtidig har vi en ledende leverandørindustri innenfor havbruk. Ved å utvikle gode løsninger for oppdrett til havs, kan teknologieksport bidra til en vekst i matproduksjonen som vil monne globalt. Sintef Ocean vil sammen med utstyrsleverandører og næring bidra til at Norge fortsetter å være i den internasjonale fronten av havbruksteknologisk forskning. Ta gjerne kontakt med vår leder av testsenteret, Kevin Frank om du ønsker å teste dine oppdrettsløsninger i full skala.

( VILKÅR )
 
Del saken