I nord ser det ut til at rekene trives ekstra godt i dypet

Reker finnes langs hele norskekysten i større eller mindre mengder. Men reker i nord, står dypere i vannsøylen, skriver Havforskningsinstituttet i en artikkel.

- Vi ser at til lenger nord vi kommer, til dypere står de største konsentrasjonene av reker, forteller forsker Guldborg Søvik.

Grunne felt ikke registrert

Forskerne har nå kartlagt at dypvannsrekene også finnes utenfor de registrerte kommersielle rekefeltene. 

- Reketrålerne har bare lov til å tråle i områder dypere enn 170 meter, dermed er ikke områder som er grunnere registrert som rekefelt, selv om det kan være mye reker der, sier Søvik.

Dyphavsrekene lever fra 50 til 500 meters dyp, og tåler vanntemperaturer fra minus 1,5 grader til 12 grader - og de foretrekker saltvann.

- Når det gjelder temperatur, har rekene sannsynligvis tilpasset seg de lokale miljøforholdene. Vi tror at en reke fra Nordsjøen ville hatt problemer med å overleve og vokse i det kalde vannet nord i Barentshavet, sier Søvik.

Mye reker innerst i Porsangerfjorden

Det er nylig gjennomført en kartlegging av rekebestanden i Porsangerfjorden. Resultatene her viser at det også finnes mye reker innerst i fjorden - i et område som er for grunt for reketråling.

- Her ser vi at rekene trives i et grunt område med mudderbunn, og i veldig kaldt vann. Tettheten er svært høy. Det skyldes at bestanden har vært ufisket frem til ganske nylig, og at det ikke ser ut til å finnes predatorer her.

( VILKÅR )
 
Del saken