NY TRÅLER: Nergaard skal bygge tråler med det nye finansieringstilbudet fra Eksportkreditt Norge.Illustrasjon: Vard
NY TRÅLER: Nergaard skal bygge tråler med det nye finansieringstilbudet fra Eksportkreditt Norge.Illustrasjon: Vard
NY TRÅLER: Nergaard skal bygge tråler med det nye finansieringstilbudet fra Eksportkreditt Norge.Illustrasjon: Vard

Nergård bygger tråler med nytt finansieringstilbud

Nergård-konsernet ble første selskap til å inngå låneavtale under det nye skipsfinansieringstilbudet til Eksportkreditt Norge.

Tilbudet var medvirkende til at Nergård valgte å bygge ved et norsk verft fremfor i utlandet.

zoomTommy Torvanger, administrerende direktør i Nergård
Tommy Torvanger, administrerende direktør i Nergård

- Vi var faktisk svært nær å signere avtale for å bygge fartøyet ved et utenlandsk verft, men det nye skipsfinansieringstilbudet var viktig når det gjelder vår beslutning om å bygge i Norge. Dette skipsfinansieringstilbudet bidrar til å gjøre det mer økonomisk forutsigbart å bygge båten ved et norsk verft, og det er vi glad for, sier Tommy Torvanger, administrerende direktør i Nergård konsernet.

80x17 meters tråler

Båten Vard Brattvåg skal bygge for Nergård er en hekktråler av VARD 8 02 design, utviklet av Vard Design i Ålesund. Den vil få en lengde på 80 meter og en bredde på 17 meter. Fartøyet vil bli utrustet med en nyutviklet løsning for fangsthåndtering, med en tank for inntak og oppbevaring av levende fisk, som ivaretar fiskens velferd frem til prosessering.

Tråleren skal også ha en avansert fiskefabrikk om bord, stor lagringskapasitet for kjøling og frysing av fisk, samt ensilasjetanker for lagring av hode og innmat for å sikre at all biomasse av fangsten blir utnyttet. Fartøyet vil ha både diesel-mekanisk og dieselelektrisk fremdrift, kombinert med batterier. Båten skal leveres i første kvartal 2020. 

Norske kjøpere

Det nye skipsfinansieringstilbudet, som ble formelt sanksjonert av Kongen i statsråd fredag 22. juni 2018, gir Eksportkreditt Norge anledning til å finansiere skip til norske kjøpere også når fartøyet bygges ved verft i Norge og for bruk i norske farvann. Den omfatter blant annet finansiering av fiskebåter, ferger, hurtigbåter og brønnbåter.

- Skipsfinansieringstilbudet vil føre til økt aktivitet på norske verft, og til at vi beholder kompetanse og arbeidsplasser i Norge. Tilbudet bidrar til omstilling i den maritime leverandørindustrien, noe Nergårds bestilling hos Vard Brattvåg bekrefter, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

- Dette tilbudet kan bli viktig for fiskeri- og havbruksnæringen, og det er gøy å se at den første signerte avtalen gjelder en fiskebåt. Jeg er glad for at rederiene bruker dette tilbudet, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Populært tilbud

Ved utgangen av 2018 hadde Eksportkreditt Norge mottatt 27 søknader tilknyttet det nye tilbudet til skipsfinansiering. I verdi representerer dette kontrakter for anslagsvis 40 prosent av total ordreinngang ved norske skipsverft i 2018.

- Vi har flere redere og verft som ønsker å benytte seg av det nye skipsfinansieringstilbudet, men dagens avtale med Nergård er altså den første låneavtalen som signeres. Nergård har vært en sterk forkjemper for tilbudet. Det er derfor ekstra gøy at de er først i løypa, og at de med dette beviser at tilbudet skaper merverdi for både norske verft og redere, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge.

354,3 millioner

Eksportkreditt Norge bistår med et lån tilsvarende 354,3 millioner kroner som skal utbetales i euro, med 12 års løpetid. Lånet garanteres av et konsortium bestående av Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebank 1 SMN og Sparebanken Sogn og Fjordane.

- Hovedmålet med skipsfinansieringstilbudet er at flere båter bygges ved norske verft. Når båter bygges i Norge blir det også enklere for norske banker å delta som garantister, noe denne transaksjonen viser, sier Otto Søberg.

( VILKÅR )
 
Del saken