Mowi har søkt 36 utviklingstillatelser til prosjektet Aquastorm.Foto: Mowi
Mowi har søkt 36 utviklingstillatelser til prosjektet Aquastorm.Foto: Mowi
Mowi har søkt 36 utviklingstillatelser til prosjektet Aquastorm.Foto: Mowi

Mowi vil investere milliarder i Aquastorm, men har fått nei til utviklingstillatelser

Også Aquantum Leap har fått avslag.

Rett etter påske sendte Mowi ut pressemelding om planene sine for oppdrett på dypt vann.

- Dette konseptet er fullt automatisert, og alt vil overvåkes fra et kontrollsenter på land. Der vil vi ha full kontroll på hvordan fisken har det, at den får mat og at all teknologien fungerer som den skal, sa prosjektleder i Mowi, Henrik Trengereid i meldingen.

Ikke innovativt nok

Tirsdag kom Fiskeridirektoratet med sitt vedtak. Avslaget på 36 utviklingstillatelser begrunnes nok en gang med at prosjektet ikke oppfyller vilkåret om betydelig innovasjon.

«Etter Fiskeridirektoratets vurdering befinner prosjektet seg i en fase hvor det fremdeles er uavklarte konseptuelle detaljer som ikke kan låses før ytterligere analyser og studier av teknologien er gjennomført. I følge søker avhenger disse igjen av en tildeling av tillatelser», heter det i avslaget.

85 har fått avslag

Aquantum Leap har søkt om 24 utviklingstillatelser til de to konseptene Aquantum 12k og Aquantum 500k, som skal brukes til postsmolt- og matfiskproduksjon.

Aquantum 12k skal bestå av et rammeverk i form av en stiv fagverkskonstruksjon som rommer inntil seks merder.

Aquantum 500k skal være en sirkulær stålkonstruksjon med 120 m diameter, 50 m dypgang og volum lik 500 000 m3 . Anlegget skal ha fast, tett bunn og skal benyttes til fisk med en 17/17606 3 størrelse på over ett kilo. 

Også denne søknaden blir avslått med begrunnelse om at det ikke er innovativt nok.

Dette betyr at de to siste av de 104 søknadene som kom inn er behandlet av Fiskeridirektoratet. Åtte har fått beskjed om at de faller innenfor ordningen, men her pågår det fremdeles avklaringer. Elleve har fått tilsagn, mens 85 har fått avslag.

( VILKÅR )
 
Del saken