Britt Bang Jensen, seniorforsker ved Veterinærinstituttet.Foto: Jørn Mikael Hagen
Britt Bang Jensen, seniorforsker ved Veterinærinstituttet.Foto: Jørn Mikael Hagen
Britt Bang Jensen, seniorforsker ved Veterinærinstituttet.Foto: Jørn Mikael Hagen

Hjertesprekk er mer utbredt enn det man har trodd

Men sykdommen utvikles bare i halvparten av anleggene som har viruset.

Det viser et treårig forskningsprosjekt ved Veterinærinstituttet, ifølge en melding.

Viruset PMCV kan gi sykdommen kardiomyopatisyndrom som forkortes CMS og også kalles hjertesprekk.

Kan ta lang tid før sykdommen bryter ut

Det er en alvorlig hjertelidelse som rammer oppdrettslaks, og er nå det største sykdomsproblemet etter lakselus for oppdrettsnæringen. Sykdommen rammer ofte stor fisk og har dermed stor økonomisk betydning. Minst 100 anlegg rammes årlig av sykdommen.

Et av funnene som er gjort, er at smitten kan være i fisken opp til 13 måneder før sykdomsutbrudd. Det er lengre enn tidligere antatt. Det viser seg også at hvilket settefiskanlegg fisken kommer fra har stor betydning for om fisken utvikler sykdommen eller ikke. 

Forskerne vet foreløpig ikke om dette skyldes genetikk eller forhold i settefiskanleggene. Risikoen for å utvikle sykdom har imidlertid vist seg å være større for fisk satt ut om høsten enn for vårutsatt fisk. 

Håper utbredelsen reduseres

Selv etter den lange inkubasjonstiden, utvikler bare halvparten av anleggene hjertesprekk. Men mange flere anlegg enn tidligere antatt har altså PMCV-viruset som forårsaker sykdommen.

Sluttrapporten gir anbefalinger om hvordan oppdretterne kan begrense forekomsten av CMS. Det omfatter blant annet bedre kontroll over forekomsten av viruset i settefiskanlegg, valg av stamfisk uten smitte og desinfeksjon av rogn og egg.

- Vi håper og tror at den nye kunnskapen vil kunne bidra til å redusere utbredelsen av CMS, sier seniorforsker Britt Bang Jensen, ved Veterinærinstituttet i meldingen.

( VILKÅR )
 
Del saken