Her tar forskeren prøver av gjellene til en frisk fisk. Hos syk fisk kan amøbegjellesykdom ses som hvite slimete flekker på gjellene.Foto: Nofima
Her tar forskeren prøver av gjellene til en frisk fisk. Hos syk fisk kan amøbegjellesykdom ses som hvite slimete flekker på gjellene.Foto: Nofima
Her tar forskeren prøver av gjellene til en frisk fisk. Hos syk fisk kan amøbegjellesykdom ses som hvite slimete flekker på gjellene.Foto: Nofima

Forskere tester om peredikksyre kan brukes mot AGD

Behandlingsmetoden skal være mildere mot fisk og miljø enn eksisterende metoder.

Peredikksyre er en oksiderende syre som er spesielt mye brukt som desinfeksjonsmiddel i resirkuleringsanlegg for regnbueørret. Årsaken er at den desinfiserer uten å skade de ønskede bakteriene i biofilteret.

I dag behandles oppdrettslaks som er syk av amøbegjellesykdom (AGD) med ferskvann eller bading i hydrogenperoksid. 

Forskere fra Nofima, Veterinærinstituttet og Danmarks Tekniske Universitet har testet peredikksyre i ulike doser på laks og på amøben separat gjennom tre forsøk.

Deres foreløpige konklusjon er at peredikksyre ikke er skadelig for laksen, at det har en effekt på amøben som forårsaker sykdommen, og at det er lav miljømessig risiko ved å bruke peredikksyre.

- Det er også veldig positivt at vi nå har god tverrfaglig dokumentasjon på hvordan laksen reagerer på peredikksyre, og vi har gjort innledende undersøkelser av effekt på miljøet, sier Carlo Lazado, fiskehelseforsker i Nofima og leder av prosjektet i en pressemelding.

Peredikksyre har effekt på amøben ved at den blir mindre levedyktig. Peredikksyre blir ansett for å være et mer bærekraftig alternativ enn hydrogenperoksid fordi den trolig er virksom i lavere dose og at den brytes ned fortere og til mer nøytrale komponenter.

( VILKÅR )
 
Del saken