Havforskningsinstituttet har flere forskningstillatelser. Her fra forskningsstasjon i Austevoll. Foto: Kjersti Kvile
Havforskningsinstituttet har flere forskningstillatelser. Her fra forskningsstasjon i Austevoll. Foto: Kjersti Kvile
Havforskningsinstituttet har flere forskningstillatelser. Her fra forskningsstasjon i Austevoll. Foto: Kjersti Kvile

Ordningen med forskningstillatelser i oppdrett kan bli endret

Nærings- og fiskeridepartementet vurderer å endre betingelsene.

Departementet har bestilt en utredning fra Deloitte for en mulig endring av den populære ordningen.

Det finnes i dag nær 90 ulike forskningstillatelser som totalt har 57.700 tonn MTB, viser en oversikt hos Fiskeridirektoratet

Tillatelsene må ikke forveksles med utviklingstillatelser, en midlertidig ordning der prosjekter kan få en særtillatelse hvis de innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Forskningstillatelser er primært for forskningsinstitusjoner på universitets- og høgskole­nivå, og gis til forskningsprosjekter. 

Gode rammer og forenklinger

I en utlysning på den offentlige innkjøpsdatabasen Doffin står det at formålet med evalueringen er å legge til rette for gode rammer for forskning på akvakulturområdet. Dette skal bidra til å løse aktuelle utfordringer og dermed bidra til videre vekst og utvikling i akvakulturnæringen. I tillegg må evalueringen kartlegge potensialet for forenklinger. 

Målsetningen er at analysen skal være et nyttig verktøy for oppdragsgiver i vurderingen av hvordan en eventuell ordning med forskningstillatelser skal innrettes og administreres for fremtiden.

Fire personer i Deloitte

Dokumenter IntraFish har fått innyn i viser at Deloitte også var eneste som la inn anbud på oppdraget, selv om det ble sendt til flere konsulentselskap. Rammen var på 500.000 kroner.

Deloitte hadde satt sammen et team med fire personer med «relevant kompetanse og erfaring innenfor både akvakultur, forskningsarbeid og gjennomføring av offentlige evalueringer».

Kommunikasjonsavdelingen til departementet opplyser til IntraFish at de planlegger å gå gjennom rapporten med Deloitte etter påske og at rapporten etter det sannsynligvis skal offentliggjøres.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no:

( VILKÅR )
 
Del saken