Brugda er den største haien som lever i norske farvann. Den kan bli inntil elleve meter og veie opptil sju tonn. Foto: J Stafford-Deitsch/Havforskningsinstituttet
Brugda er den største haien som lever i norske farvann. Den kan bli inntil elleve meter og veie opptil sju tonn. Foto: J Stafford-Deitsch/Havforskningsinstituttet
Brugda er den største haien som lever i norske farvann. Den kan bli inntil elleve meter og veie opptil sju tonn. Foto: J Stafford-Deitsch/Havforskningsinstituttet

Forskerne skal finne ut mer om denne sjeldne haien

I løpet av de kommende årene skal havforskere fra Norge og Skottland lete etter brugde langs norskekysten.

Har du sett brugde? Da vil Havforskningsinstituttet vite når og hvor du så den, melder de på sine hjemmesider. 

Brugda er verdens nest største fisk. Historisk har det vært mange av dem i norske farvann, men den er blitt et sjeldent syn på grunn av overfiske og lav reproduksjonsrate. 

Norske og skotske forskere

Det nystartede brugdeprosjektet ved Havforskningsinstituttet skal samle informasjon om fiskens utbredelse langs norskekysten, og forskerne ønsker å fastslå hvordan det står til med brugdebestanden per i dag.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom flere forskere i Norge og Skottland. Forskere i Skottland har tidligere gjennomført studier som har vist at haier fra britiske farvann kan vandre over store avstander og blant annet krysse Atlanteren og svømme til Newfoundland i Canada.

Ber om hjelp

De skal blant annet finne ut om norskekysten inngår i brugdas vandringsruter, og i den forbindelse lanserer Havforskningsinstituttet et elektronisk skjema. I det kan alle som observerer brugde melde inn.

De siste 15 årene har havforskerne fått inn cirka 50 observasjoner fra publikum. De fleste er fra Lofoten og mellom Ålesund og Trondheim. 

- Vi håper at de som ser brugde rapporterer inn når og hvor observasjonen fant sted, sier marinbiolog Marlén K. Myrlund i meldingen fra instituttet. 

Bestanden redusert med 80 prosent

Brugda filtrerer sjøvann igjennom gjellene og spiser store mengder dyreplankton hver dag. Den kan bli opptil elleve meter lang og lever i tempererte farvann, blant annet langs kysten av Norge og Storbritannia.

Det finnes nesten ikke kunnskap om størrelsen på bestanden, men det er anslått at den globale populasjonen har gått ned med 80 prosent siden 1950-tallet.

Brugda er en sårbar art på grunn av langsom modning og lav reproduksjon.

Hannene blir sannsynlig vis kjønnsmodne når de er 4,5 meter lange og mellom 12 og 16 år. Hunnene er mellom 8 og 10 meter og omtrent 20 år når de blir kjønnsmodne, og de er drektige i mellom ett og tre år.

( VILKÅR )
 
Del saken