Salmars havmerd «Ocean Farm 1» kom først. Foto: Håvard Volden
Salmars havmerd «Ocean Farm 1» kom først. Foto: Håvard Volden
Salmars havmerd «Ocean Farm 1» kom først. Foto: Håvard Volden

Fire selskaper fikk avslag på utviklingstillatelse

Deltamerden ligner for mye på havmerden til Salmar og var blant dem som har fått avslag.

Fire selskap som søkte om totalt 28 utviklingstillatelser fikk avslag på sine søknader fredag.

En kjapp gjennomgang av vedtakene viser følgende:

Subsea Farming/Inocap hadde søkt om seks utvikingstillatelser til konseptet Argy.

«Argy-konseptet er et nedsenkbart oppdrettsanlegg hvor fisken skal holdes nedsenket gjennom hele produksjonssyklusen på lokaliteter med sjøtilstander med signifikant bølgehøyde (HS) opptil 12 meter»

Søknaden ble avvist grunnet at den ikke oppfylte kravet til «betydelig innovasjon».

For lik Salmars havmerd

Deltamerden søkte ni tillatelser til konseptet med samme navn.

«Deltamerden er utformet som en nikantet fagverkskonstruksjon bestående av vertikale, horisontale og diagonale stålrør. Merden skal ifølge søknaden være 100 eller over 120 meter i diameter og ha en dypgang på 57 meter» heter det i avslaget.

Søknaden ble avvist fordi konseptet lignet for mye på Salmars havmerd Ocean Farm 1.

«Fiskeridirektoratet har etter dette kommet til at Deltamerden ikke skiller seg i tilstrekkelig grad fra Ocean Farm 1 til å kunne tildeles utviklingstillatelser», heter det.

Salmo Solar

Unitech Salmo Solar hadde søkt om fire tillatelser til konseptet «Salmo Solar».

«Det omsøkte konseptet skal være et flytende merdbasert anlegg som ifølge søker er designet for havbruk i eksponert kystsone. Konseptet skal bidra til økt og bedre arealutnyttelse med produksjon av laks og energi i områder med signifikant bølgehøyde fra 4 meter til minst 8 meter», skriver Fiskeridirektoratet.

Søknaden ble avvist fordi den ifølge direktoratet ikke oppfylte kravet til «betydelig innovasjon».

Merdkonsept med ruse

Pelaqua Farming i Oslo hadde søkt om ni tillatelser til et merdbasert konsept.

«Hovedprinsippet for konseptet er ifølge søker en merdkonstruksjon som jobber på naturens premisser og som følger bølgene. Konstruksjonen skal ha form som en ruse og bestå av flere rammekonstruksjoner i stål som er koblet sammen med en not-struktur med fleksibel virkning for bølgelaster», heter det.

Også denne søknaden ble avslått fordi kravet til «betydelig innovasjon» ikke var oppfylt.

De fire avslagene, og en rekke andre vedtak, kan du studere her. 

( VILKÅR )
 
Del saken