Demonstrasjon for klima i Bergen tidligere i år.Foto: Kjersti Sandvik
Demonstrasjon for klima i Bergen tidligere i år.Foto: Kjersti Sandvik
Demonstrasjon for klima i Bergen tidligere i år.Foto: Kjersti Sandvik

- Vi skal vise at havnæringene deler ungdommenes engasjement for bærekraft

For å være troverdige, trenger vi viktige stemmer fra næringen som understreker at bærekraft er viktig.

Når folk ser tilbake på 2019 om noen år, vil de kanskje si at det var dette året ungdom over hele verden for alvor begynte å vise sitt miljøengasjement. I alle fall er det sikkert at den svenske skolejenten og miljøaktivisten Greta Thunberg denne vinteren og våren har fått med seg tusenvis av elever over hele Europa i et engasjement for klima og miljø. 

Jarl Giske 

  • Jarl Giske er professor i biologi og marin dekan ved Universitetet i Bergen.
  • Hans forskning er fokusert på forståelse av adferd, livssyklus og romlig utbredelse av dyreplankton og fisk.
  • Forskningen hans har konsentrert seg om å forstå hva som motiverer individene til å handle, og dette har resultert i matematiske modeller for sild, lodde, torsk, laksesild og dyreplankton. 
  • Giske har også (sammen med Per Jakobsen) skrevet en lærebok på norsk om evolusjon og økologi.

Både ungdommen og eliten

Her hjemme arrangerer miljø- og havinteresserte ungdommer Passion for the Ocean-festivaler i Oslo, Bergen og Trondheim i år.

Det er også mulig at når historien om dette århundret skal skrives, så vil det stå at i siste halvdel av dette tiåret økte viljen til å søke løsninger for bærekraft betydelig. Et nylig eksempel er at Arbeiderpartiets landsmøte vedtok at det ikke skal utredes for petroleumsaktivitet i Lofoten-området. Altså er både ungdommen og de norske og globale politiske elitene for tiden enige om at klima, miljø og bærekraft er stadig viktigere spørsmål.

Liv under vann

Hvor står havnæringene og det marine Norge? Hvilket inntrykk skaper vi av oss selv i denne situasjonen? Er vi en del av løsningen, en del av problemet, eller irrelevante?

Ved Universitetet i Bergen er vi svært godt fornøyde med at statsminister Erna Solberg har satt seg selv og dermed Norge i førersetet for internasjonal politisk oppmerksomhet om havets rolle i disse spørsmålene. 

Vi er også stolte over at to FN-initiativ, United Nations Academic Impact (UNAI) og The International Association of Universities (IAU), begge har bedt UiB lede an i arbeidet knyttet til bærekraftsmål nr. 14, «Liv under vann». 

Der er utfordringen å «Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development». Vi er i ferd med å endre flere av våre utdanninger til å ta inn perspektivet om de globale bærekraftsmålene, og lignende prosesser skjer ved de andre norske universitetene som følge av disse globale trendene.

Havets møteplass

Og hva med næringene?

Vi vil gjerne samarbeide med havnæringene i et budskap til ungdommen om at de kan satse på utdanning for arbeid innen havnæringene. Det er fordi vi mener at disse næringene er viktige for å løse klima- og bærekraftsutfordringene. Og helst også fordi næringene selv ønsker det og ønsker å tiltrekke seg ungdommer med slike ambisjoner.

Her i Bergen går havnæringene og forsknings- og utdanningsinstitusjonene sammen om en ny begivenhet, THE OCEAN, en ny havets møteplass for kunnskapsdeling, samhandling og teknologiutvikling hvor første konferanse er i Bergen 17. september i år. (Sett av datoen!) 

Trenger viktige stemmer

På sikt skal dette vokse til et forum for å belyse disse store globale spørsmålene, og være en måte å fortelle ungdom under utdanning at havnæringene trenger nettopp dem for å løse disse utfordringene. Vi skal vise at havnæringene deler engasjementet for bærekraft. 

Vi trenger de unge for å gjennomføre overgangen til bærekraftssamfunnet. Kan vi klare å være troverdige? Da trenger vi viktige stemmer fra næringen som sier dette mange ganger.

Her kan du lese tidligere kommentarer fra Jarl Giske:

( VILKÅR )
 
Del saken