Ønsker global avtale mot marin forsøpling

De nordiske miljøministrene er enige om å jobbe for en global avtale for å bekjempe forsøpling av verdenshavene, melder Klima- og miljødepartementet i en pressemelding. 

Økonomisk støtte

I erklæringen som ble vedtatt under det nordisk ministermøtet i Reykjavik på Island onsdag, fremhever de nordiske miljøministrene behovet for et sterkere globalt styresett mot marin forsøpling. De er enige om å gi økonomisk støtte til å utarbeide en nordisk rapport for å se på mulige elementer i en ny global avtale om marin forsøpling.

Ministererklæringen vil blant annet sendes til lederen i FNs miljøprogram og til EUs styrende råd. Håpet er at den vil være med på å få flere land til å støtte arbeidet med å utarbeide et globalt rammeverk, viser departementet til.

( VILKÅR )
 
Del saken