Laks ble utsatt for vann med ulike temperaturer i forsøkene til Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet. Dette bildet er fire etterfølgende bilderammer fra en av filmene av laks som ble utsatt for 34 grader.Foto: Lars Helge Stien/Havforskningsinstituttet
Laks ble utsatt for vann med ulike temperaturer i forsøkene til Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet. Dette bildet er fire etterfølgende bilderammer fra en av filmene av laks som ble utsatt for 34 grader.Foto: Lars Helge Stien/Havforskningsinstituttet
Laks ble utsatt for vann med ulike temperaturer i forsøkene til Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet. Dette bildet er fire etterfølgende bilderammer fra en av filmene av laks som ble utsatt for 34 grader.Foto: Lars Helge Stien/Havforskningsinstituttet

- Mattilsynet har konkludert om laks og varmtvann på for spinkelt grunnlag

- At fisken reagerer på varmt vann, handler ikke nødvendigvis om smerte, sier seniorforsker Bjørn Roth i Nofima.

Han mener det foreløpig ikke er bevist at laks føler smerte når den blir avluset i «varmt» vann. At fisken blir stresset og viser panikkadferd, er en annen sak.

- Det lukter svidd når fisken blir avluset med varmt vann. Men det lukter ikke svidd fra fisken, men derimot av debatten, sier han til IntraFish

To forsøk

Havforskningsinstituttet (HI) og Veterinærinstituttet (VI) har gjennomført to forsøk ved HIs stasjon i Matre i Hordaland.

Laksen ble eksponert for temperaturer fra 0 til 38 grader. Fisken ble filmet og atferden analysert.

I vann varmere enn 28 grader svømte fisken i panikk inn i karvegg, ristet på hodet, plasket i overflaten og tapte etter hvert kroppskontroll, opplyste forsker Lars Helge Stien ved HI til Tekfisk da de foreløpige resultatene ble offentliggjort. 

- Hoderistingen begynte allerede på 20-24 grader, men alle endringer i atferd ble sterke og tydelige fra 28 grader, sa han.

zoom
Nofima-forsker Bjørn Roth. Arkivfoto: Anders Furuset

Mattilsynets forventning

Mattilsynet på sin side sa at de forventet at oppdrettere heretter ikke bruker vann varmere enn 28 grader. Noe forbud har de imidlertid ikke innført. 

I 2018 ble det gjennomført 1370 varmtvannsbehandlinger mot lakselus. Det utgjorde 68 prosent av alle medikamentfrie behandlinger.

Ikke nødvendigvis smerte

Seniorforsker Bjørn Roth ved Nofima i Stavanger mener de sterke reaksjonene er forhastet.

- At fisken reagerer på varmt vann, handler ikke nødvendigvis om smerte. Det er drøyt å påstå noe slikt. Tidligere forskning under kontrollerte betingelser på mer representative fiskestørrelser tyder på at fisken ikke viser panikkadferd på høyere temperaturer opp mot 34 grader. Disse data kan en ikke snu ryggen til bare fordi dette ikke passer inn i fasitsvaret, sier Roth til IntraFish.

Men han medgir at «alle» nok kan være enig i at laksen reagerer på varmt vann etter hvert som temperaturen øker, eller rettere sagt, differansen mellom sjøtemperaturen og behandlingstemperaturen, øker.

Ulik respons på varmtvann

Forskeren poengterer at laks kan ha ulik respons på varmtvann ut fra forholdene før eksponering. Pumping kan gi fisken panikk, og en lang trengeprosess vil dempe fiskens respons. I likhet med HI har han observert laks som svømmer rolig i tanker der vanntemperaturen er opptil 32 grader, men i motsetning til andre forsøk var denne fisken sliten.

- Det er altfor tidlig å konkludere i spørsmålet om vanntemperaturer, sier han.

- For spinkelt grunnlag

Roth etterlyser «en mer objektiv debatt».

- Mattilsynet har her konkludert på for spinkelt grunnlag. Forskningen er ikke entydig. Andre undersøkelser viser andre resultater. Man kan ikke ta ut forskning som ikke passer inn i de konklusjonene man forsøker å trekke. Bildet er mye større.

Samtidig poengterer Roth at det er positivt at man undersøker effekten på laks av oppvarmet vann, og at man forsker på om fisken føler smerte.

Industriens erfaringer

- Men man må se på bredden av forskningen og på innrapporterte tall fra oppdrettsselskapene. De registrerer dødelighet når noe går galt under avlusing. I enkelte tilfeller kan dette være et bevisst valg hvor industrien velger sine beste metoder på den svakeste fisken, nettopp for å redusere dødeligheten som blir innrapportert. Dette kan lett gi feil konklusjon. Men vi trenger å vite mer fra de erfaringer som industrien har gjort seg, og de valg som ofte ligger bak i valg av metoder.

Han sier at det kan være mange faktorer som spiller inn, for eksempel lavere oksygen-nivåer i varmt vann, eller størrelsen på fisken i forsøkene.

Han legger til at han håper at den varslede rapporten fra HI og VI kan belyse en rekke av punktene han har nevnt. 

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no:

( VILKÅR )
 
Del saken