Utenfor dette anlegget, som Akva Group har levert til Fish Farm, er det over 30 grader i luften.Foto: Akva Group
Utenfor dette anlegget, som Akva Group har levert til Fish Farm, er det over 30 grader i luften.Foto: Akva Group
Utenfor dette anlegget, som Akva Group har levert til Fish Farm, er det over 30 grader i luften.Foto: Akva Group

Denne laksen vokser opp i ørkenen

Den første laksen fra et nytt, landbasert oppdrettsanlegg i Jebel Ali utenfor Dubai er ute på markedet. Akva Group har levert store deler av anlegget.

Jebel Ali er en havneby, og vannet til de 34 tankene hentes fra sjøen. Akva Group har levert hele resirkuleringsanlegget, inkludert alle rensesystemene og fôringssystemer.

- Det har vært ganske utfordrende, kan man si, sier Jacob Bregnballe, salgsdirektør for Akva Group Land Based til Tekfisk.

zoomLaksen vokser i store betongkar.
Laksen vokser i store betongkar.

Varmt i luften, kaldt i vannet

Han viser blant annet til kulturforskjellene, og ulike forventninger til hvordan ting skal gjøres.

- Men jeg har også blitt positivt overrasket over hvor arbeidsomme folkene som driver anlegget nå når det er ferdig er. De har virkelig gått inn for dette, det er særdeles positivt, sier Bregnballe.

Oppdrettsanlegget er bygget i en eksisterende bygning, og her skal laksen bli til den er fullvoksen. 

- Den største teknologiske utfordringen har vært å forstå at laks lever i kaldt vann. Det er 30-40 grader varmt i luften, og bygget må være godt isolert. Det ble nok først undervurdert hvor mye som skulle til, sier salgsdirektøren.

Saltvann fra Persiabukta

Ombyggingen og levering av karene er det andre enn Akva Group som har stått for. Karene er støpt i betong, og målet til Fish Farm LLC er å produsere 10.000 - 15.000 kilo laks hver måned.

- Det er i og for seg en kjent teknologi i bunn. Selv om det er ganske nytt innen oppdrett å ha stor laks på land, så kjenner vi metodene godt fra smoltproduksjon, sier Bregnballe.

- Er tilgangen på vann god nok?

- For ferskvann kan det være vanskelig. Men stor laks skal helst gå i saltvann, og der bruker man det samme saltvannet som er i Gulfen. De tar inn vannet varmtvannsfisken lever i, men kjøler det ned, slik at laksen får samme type saltvann som i Norge, sier Bregnballe. 

zoomStore betongkar er satt opp for å huse laksen fra smolt til den er ferdig vokst.
Store betongkar er satt opp for å huse laksen fra smolt til den er ferdig vokst.

Trenger lite ferskvann

Planen er at oppdrettsanlegget i Jebel Ali skal kunne produsere fisk fra rogn til fullvoksen laks. Akva Group-direktøren mener det er fullt mulig.

- Vår teknologi er kjennetegnet av at den ikke bruker mye vann. Det er en resirkuleringsteknologi som gjenbruker vannet. Du kan nesten si at det som fordamper er det vi tilsetter, sier han. 

I første omgang har Fish Farm importert yngel fra Skottland og rogn fra Island, ifølge Akva Group.

- Vi har laget laks i ørkenen, det er ganske bemerkelsesverdig. Denne typen landbasert lakseoppdrett i et varmt klima har aldri blitt gjort før, sier administrerende direktør Bader bin Mubarak til avisen The National.

Mer laks på land

I 2020 skal den første laksen som er hundre prosent oppdrettet i Dubai på markedet.

- Jeg er litt overrasket over hvor gode priser man kan hente inn på laks som er oppdrettet i slike systemer. Det finnes nok et segment av forbrukere som vil ha denne spesielle typen laks, sier Bregnballe til Tekfisk. 

Akva Group fikk en egen enhet for landbasert teknologi i 2016, og Bregnballe tror det vil bli enda mer landbasert oppdrett av laks fremover. Blant annet er byggingen av verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for laks i gang i Miami i Florida.

- Vi ser optimistisk på det, og det er nye prosjekter på beddingen. Men implementeringen må skje korrekt. Det tar tid fra man får en prosjektidé til man vet hvordan det skal bygges og hvordan kostnadene blir. Det er mange investorer som er interessert, men det skjer ikke i morgen, sier han.

( VILKÅR )
 
Del saken