Laksesmolt i kar. 
Laksesmolt i kar. 
Laksesmolt i kar. 

Bruker inntil 44 millioner på smoltforskning

Resultatet skal bli kunnskap som kan bidra til produksjon av robust laksesmolt og sikre god helse og velferd i norsk laksenæring.

Det er FHF som lyser ut inntil 44 millioner til forskning på laksesmolt. 

Mange bygger ut ny kapasitet med bruker resirkuleringsteknologi (RAS) der de lar smolten vokse lenger tid på land for å forkorte tiden i sjø. 

Faren med oppskalering og intensivering er at det kan gå på bekostning av smoltkvalitet. påpeker FHF. Ny kunnskap som kan gi forebyggende tiltak og redusere utfordringer med sykdom, er derfor nødvendig, mener organisasjonen.

Det går an å søke om midler innen tre definerte områder:

  • Hjerte- og sirkulasjonshelse

Målet her er ny kunnskap som kan lede til forebyggende tiltak i settefiskproduksjon av laks. Denne kunnskapen igjen skal kunne gi målbare forbedringer av smoltens hjerte- og sirkulasjonshelse, og dermed økt prestasjon og overlevelse i sjø.

FHF tar sikte finansiering av 1-2 prosjekter med en samlet ramme på inntil 12 millioner kroner.

  • Nefrokalsinose og hemoragisk smoltsyndrom

Søknader skal fremskaffe kunnskap som kan bidra til forebygging og kontroll av nyreforkalkninger og/eller hemoragisk smoltsyndrom (HSS), med mistenkte bakenforliggende årsaker knyttet til blant annet fysiologi, vannmiljø og produksjonsfaktorer.

FHF tar sikte på finansiering av 1-2 prosjekter med en samlet ramme på inntil 12 millioner kroner.

  • Robust smolt

Søknader skal bidra til utvikling av kunnskap som kan lede til forebyggende tiltak i settefiskproduksjon av laks for å forbedre smoltens helse og velferd, målt ved økt prestasjon og overlevelse på land og i sjø

FHF tar sikte på finansiering av 1-3 prosjekter med en samlet ramme på inntil 20 millioner kroner.

Søknadsfristen er 11. juni. 

( VILKÅR )
 
Del saken