FORSINKET: «Jens Kristian» nymalt og klar for å utrustes ved kaia til byggeverftet i Polen. Reder Sondre Kristoffersen håper å få båten i drift til sommeren.Foto: Privat
FORSINKET: «Jens Kristian» nymalt og klar for å utrustes ved kaia til byggeverftet i Polen. Reder Sondre Kristoffersen håper å få båten i drift til sommeren.Foto: Privat
FORSINKET: «Jens Kristian» nymalt og klar for å utrustes ved kaia til byggeverftet i Polen. Reder Sondre Kristoffersen håper å få båten i drift til sommeren.Foto: Privat

Flåtens mest fleksible fiskebåt trolig klar til sommeren

Det polske verftet ser ut til å bruke nær ett år ekstra tid på byggingen, men rederen til «Jens Kristian» gleder seg til å få flåtens mest fleksible fiskebåt.

- Vi tør ikke å si sikkert om når vi får båten, men håper vi får den så tidlig til sommeren at vi får tid til å fiske kvotene våre i år, sier reder Sondre Kristoffersen (30) til Fiskeribladet.

Den unge rederen i Alta Fiskeriselskap har virkelig fått merke at det stilles store krav med å bygge en fiskebåt til godt over hundre million er kroner. «Jens Kristian» skulle opprinnelig ha vært levert i september i fjor, men ble først utsatt levert til februar og mars i år, før det nå snakkes om «sommeren».

zoomReder Sondre Kristoffersen
Reder Sondre Kristoffersen

Båtbygger på skipperskole

30-åringen har fått alle utfordringene med forsinkelsene på toppen av alle andre spørsmål som skal avklares med nybygging. Han bygger båt samtidig som han går skipperskolen i Gravdal, men har det meste av skoleåret vært i Polen.

Ifølge Kristoffersen fikk verftet økonomiske problemer fordi lønningene i Polen steg med 20 prosent i fjor. Arbeidet stanset opp en måned og båten ble flyttet fra leieverftet til verftets egen base hvor båten nå utrustes. Malingsarbeidet er i ferd med å avsluttes og kraner og dekksutstyr er klart til å monteres.

- Forsinkelsene rammer oss kraftig fordi vi taper penger ettersom vi ikke få brukt tida til å fiske. Samtidig er toårsperioden med leiefartøyet slutt og vi har fått avslag fra myndighetene på å fortsette med leiefartøy i år. Tapte inntekter fra fangst og utsikter til at vi ikke får fisket hele kvoten i år, gjør at vi kjenner et kraftig press med situasjonen vi er i, uten at vi selv er skyld i den, sier Kristoffersen.

Torskekvoten i fare

Totalt har «Jens Kristian» er kvote på 500 tonn torsk som må fiskes før årsskiftet for å komme til nytte for rederiet. Kvoten har en antatt fangstverdi på 12-15 millioner kroner, men både tilgangen på fisk på denne tida av året og at det er snakk om en ny båt med de utfordringer som gjerne følger med, gjør at tida fram til årsskiftet i år, blir en kamp mot klokka for å få i landet den viktige torskekvoten.

- Forsinkelsen er også trasig for mannskapet vårt og lærlinger som må vente så lenge med å komme i gang, sier han.

- Hvorfor valgte dere det polske verftet?

- De har blant annet bygd to 70-fots norske fiskebåter med svært godt resultat. Vår båt som ble endret fra 40 til 48 meters lengde, ble en ny utfordring for verftet som ikke har bygget en så stor fiskebåt før. Det går seint med arbeidet, men nå har de lovt at det skal settes inn hundre mann i arbeidet for å få båten ferdig så snart som mulig, sier Kristoffersen.

zoomGÅR SKIPPERSKOLE: Sondre Kristoffersen (30) bygger båt i Polen og går skipperskole i Norge, samtidig.
GÅR SKIPPERSKOLE: Sondre Kristoffersen (30) bygger båt i Polen og går skipperskole i Norge, samtidig.

Selv om verftet snakker om en tidligere måned for ferdigstillelse, tør ikke Kristoffersen tenke på annet enn ferdigstillelse i august.

Med alle regler og restriksjonen som man har å leve med i denne næringen er det viktig å åpne for alle muligheter

Sondre Kristoffersen, Alta.

Mest fleksible fiskebåt

Forsinkelse med byggingen går ikke ut over forventningene til det endelige resultatet.

«Jens Kristian», oppkalt etter Sondres avdøde pappa Jens Kristian Kristoffersen, bør kunne smykke seg med tittelen «landets mest fleksible fiskebåt» når den står ferdig.

Den er utstyrt for fiske med snurrevad og not. Båten blir kombinert for alt fra levering av levende fisk, fersk og fryst fisk. Det er fire muligheter for fisken som tas inn, lagring levende i tanker, lagring i kar eller bulk og frysing i et av to fryseanlegg.

- Vi kan bruke alle varianter samtidig og fordele kapasiteten på de ulike anvendelser etter behov. Med alle regler og restriksjonen som man har å leve med i denne næringen er det viktig å åpne for alle muligheter, sier Kristoffersen og drar fram et annet viktig kort for den store fiskebåten. 

- Vi kan fiske der fisken er på grunn av båtens størrelse, ikke bare kystnært som er normalt for de fleste kystbåter, sier han.

zoomBYGGES: «Jens Kristian» er blitt kraftig forsinket under byggingen i Polen.
BYGGES: «Jens Kristian» er blitt kraftig forsinket under byggingen i Polen.

Prioriterer fersk

Kristoffersen sier ferskfiskleverandre i utgangspunktet blir prioritert.

- Planene er å levere fersk fisk til Lerøys anlegg, men vi kommer til å være fleksibel også her og selge til de som betaler best. Dessuten vil vi ha et øye med hva som lønnes, fersk levering eller å fryse fisken, sier Kristoffersen.

Det er det polske verftet Poltramp Yard S.A i Swinoujscie som har fått i oppdrag å bygge båten, og Seacon as på Måløy har designet den. Sea Management as har prosjektert alt av utstyr til båten, og Hegg & Co har tatt hånd om kontraktsforhandlingene.

«Jens Kristian» blir den største kystfiskebåten i Finnmark. I Nord-Norge er det bare 55-metringen «Asbjørn Selsbane» som er større i kystfiskeflåten. Båten er størst i Finnmark totalt sett med kombinasjonen hvitfisk og pelagisk fisk som driftsgrunnlag. Finnmark har fra før åtte registrerte fiskefartøy over 48 meter, men bare to av disse, hvitfisktråleren «Hermes» og den pelagiske snurperen «Ingrid Majala», er finnmarkseid.

zoom
"JENS KRISTIAN": 48 meters fiskebåt tegnet av deisgnselskapet Seacon i Måløy.
( VILKÅR )
 
Del saken