Mareano-toktet er på vei mot store dyp ved Bjørnøya

Ikke siden Nordland VI i 2012 har Mareano vært på forskningstokt på de virkelig store dyp. Denne gangen skal man dykke ned til 2000 meter vest for Bjørnøya.

Forskningsskipet «G.O. Sars» er nå på vei til Bjørnøya, hvor Mareano starter årets feltsesong. Mye motstrøm gjør seilasen lengre enn vanlig, men forskerne ventes å være på plass tett oppunder øya søndag kveld. 

Mareano

  • Kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i norske havområder.
  • Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket sjødivisjonen styrer prosjektet.
  • 1998-2005: Pre-MAREANO, utvikling av forvaltningsplan Lofoten-Barentshavet, SUSHIMAP
  • 2005: 28,5 millioner kr over statsbudsjettet
  • 2011: Ekstra midler for Barentshav - øst, 96,4 millioner kr over statsbudsjett
  • 2018: 103,8 millioner kr over statsbudsjettet

Bjørnøya er en del av Svalbard. Øya ligger om lag midtveis mellom fastlandet og Spitsbergen. Vest for øya øker havdypet raskt ned til de dype og kalde vannet i Norskehavet.

92 videolinjer med en lengde på 200 meter skal filmes, mens bunnorganismer og sedimenter skal samles inn på åtte lokaliteter. DNA-prøver av bunndyrsamfunnene skal samles inn fra fire lokaliteter. Ikke minst skal en rekke organismer sendes til Bergen museum. Om to uker må kursen legges til Tromsø igjen.

( VILKÅR )
 
Del saken