SAMLER KLOKE HODER: I oktober skal nye InnovArena i Rørvik være innflyttingsklart. Et bredt spekter av næringsaktører tilknyttet de blå næringene har allerede signert som leietakere i bygget.Foto: InnovaArena
SAMLER KLOKE HODER: I oktober skal nye InnovArena i Rørvik være innflyttingsklart. Et bredt spekter av næringsaktører tilknyttet de blå næringene har allerede signert som leietakere i bygget.Foto: InnovaArena
SAMLER KLOKE HODER: I oktober skal nye InnovArena i Rørvik være innflyttingsklart. Et bredt spekter av næringsaktører tilknyttet de blå næringene har allerede signert som leietakere i bygget.Foto: InnovaArena

Bygger for blå vekst i Rørvik - i oktober åpner dette bygget

I oktober skal laboratorium og 70 kontorplasser stå innflyttingsklare i InnovArena på dampskipskaia i Rørvik.

De blå næringene på Namdalskysten samler krefter og kunnskap for å bli enda sterkere på innovasjon og utvikling.

- Bygget skal etter planen være innflyttingsklart i oktober, forteller daglig leder i InnovArena, Renathe Nilsen. 

Det er allerede tegnet kontrakt med 27 leietakere, og blant dem er et av Europas største laboratoriekonsern -Synlab. Havbruksnæringen har over tid etterspurt laboratorietjenester lokalt, og når InnovArena står klart til høsten, blir det med laboratorium og havnelager i første etasje - og over det - tre etasjer med kontorer for selskaper tilknyttet de blå næringene i regionen.

Spennende tider

Eiendomsselskapet InnovArena AS ble stiftet i oktober 2016, med formål å utvikle kunnskapsbaserte innovasjonsarenaer for vekstkraftige bedrifter innen blå sektor. Bakgrunnen er en erkjennelse av at kompetanse og innovasjonsevne er nøkkelfaktorer for framtidens vekst.

- Vi mener at et slikt kunnskapshus og en slik klynge kommer til helt riktig tid. Det er mye som skjer i næringene, og skal vi være i front i utviklingen må det det samhandles om innovasjon og utvikling, sier Nilsen. Det er lagt en ambisiøs strategisk næringsplan for regionen, der målet er en dobling av matproduksjonen og 1000 nye arbeidsplasser innen 2025.

InnovArena

  • InnovArena har som mål å samle ei blå næringsklynge for å skape en aktiv regional rekrutterings-,
  • kompetanse- og utviklingsarena i Rørvik Sentrum.
  • Skal bli et kunnskapshus for blå sektor der samarbeid mellom næringsliv, skole/FoU og det
  • offentlige skal skape utvikling og gi regionale konkurransefortrinn på blant annet lønnsomhet,
  • sysselsetting og verdiskaping.
  • InnovArena vil ha et areal på 3.600 kvadratmeter til utleie, fordelt over 4 etasjer. Byggeprosessen er godt i gang forventet ferdigstillelse er i oktober
  • InnovArena har per i dag inngått leieavtale med 27 ulike aktører, og de forventer at det blir over 30 ulike selskap og 90-100 ansatte som vil ha fast kontorplass i bygget.
  • Blant annet vil det bli et laboratoriemiljø i 1. etasje, bestående av fire ulike aktører. To av disse er internasjonale selskap.

Norges største oppdrettskommune

Når Nærøy og Vikna kommune fra nyåret slås sammen til nye Nærøysund kommune, vil det bety at InnovArena blir lokalisert i Norges største oppdrettskommune. Og det har vært et viktig mål å få inn et bredt spekter av næringsaktører tilknyttet de blå næringene i den nye klyngen.

- Vi får inn både rederier, oppdrettsselskaper, rådgivere, designselskaper og andre aktører inn under samme tak. Begge våre videregående skoler vil også ha kontorer i bygget, forteller Nilsen. Alle leietakere skal ha tilknytning til marine næringer. 

3600 kvadratmeter

Bygget som i disse dager tar form på kaikanten i Rørvik er på omlag 3600 kvadratmeter, og prislappen er på cirka 70 millioner kroner. Godt anvendte kroner, ifølge Nilsen.

- Det har vært veldig spennende å være med i prosjektet, og engasjementet har vært stort. Vi setter også stor pris på at kommunene er med som aksjonærer, og at utdanningsinstitusjonene ser at dette er viktig. Det er en ny måte for oss i regionen å tenke næringsutvikling på, sier Nilsen, som regner med at det vil være 90-100 årsverk tilknyttet nye InnovArena, når næringsklyngen er operativ mot slutten av året.

( VILKÅR )
 
Del saken