Marin Teknikk designer det russiske autolinefartøyet, «Gandvik-3». Illustrasjon: Marin Teknikk
Marin Teknikk designer det russiske autolinefartøyet, «Gandvik-3». Illustrasjon: Marin Teknikk
Marin Teknikk designer det russiske autolinefartøyet, «Gandvik-3». Illustrasjon: Marin Teknikk

Nå er byggingen av dette russiske autolinefartøyet i gang

Designet står norske Marin Teknikk for.

Byggestart ble markert ved verftet Severnaya i St- Petersburg i forrige uke. 

«Gandvik-3» bygges for det russiske fiskeriselskapet LLC FC Virma i Karelia-regionen.

Torsk og hyse

Avtalen om bygging av skipet ble inngått mot slutten av fjoråret, og i mars kom meldingen om at det er Marin Teknikk som skal stå for designet.

Virma planla i utgangspunktet å bygge to autolinefartøy.

- Avgjørelsen om å bygge enda et fartøy av denne typen er tatt basert på behovet for å oppdatere en aldrende fiskeflåte, sier administrerende direktør Ivan Pasynkov i Virma til IntraFish

Fartøyet er basert på et design kalt MT1112XL fra Marin Teknikk, og fartøyet skal fiske torsk og hyse i Barentshavet og Norskehavet.

Bygger en rekke båter

Fartøyet blir 58,6 meter langt og 13 meter bredt. Fabrikken ombord vil ha en kapasitet på 40 tonn fisk per dag, mens det er plass til cirka 45.000 linekroker. Fartøyet vil ha et mannskap på 30 personer.

Alle de tre fartøyene som bygges for Virma ved Severnaya er en del av det statlige russiske investeringsprogrammet som skal fornye den russiske fiskeflåten.

I tillegg til fire autolinebåter som bygges for Virma og Globus, har verftet kontrakt på bygging av ti frysetrålere for Norebo-gruppen. Byggingen av de to første er i gang.

( VILKÅR )
 
Del saken