BIOTEKNOLOGI: Det er krevende å kommersialisere gode ideer. Hovedmålet til Mabit er å bidra til økt verdiskaping i fiskeri- og havbruksnæring og bioteknologisk industri i landsdelen.Illustrasjonsfoto: Marius Karlsen
BIOTEKNOLOGI: Det er krevende å kommersialisere gode ideer. Hovedmålet til Mabit er å bidra til økt verdiskaping i fiskeri- og havbruksnæring og bioteknologisk industri i landsdelen.Illustrasjonsfoto: Marius Karlsen
BIOTEKNOLOGI: Det er krevende å kommersialisere gode ideer. Hovedmålet til Mabit er å bidra til økt verdiskaping i fiskeri- og havbruksnæring og bioteknologisk industri i landsdelen.Illustrasjonsfoto: Marius Karlsen

- Nordnorske gründerbedrifter er ikke så interessert i FoU

Gründerbedrifter i marin bioteknologi i Nord-Norge samarbeider i mindre grad med FoU-institusjoner enn selskaper i samme bransje i sør. Det mener daglig leder Mabit-programmet, Victoria S. Paulsen.

- Vi får tilbakemelding på at FoU (forskning og utvikling) ikke er noe disse bedriftene i Nord-Norge forholder seg til, sier Paulsen.

10 millioner kroner

zoomDÅRLIG PÅ FoU I NORD: Daglig leder i MABIT-programmet, Victoria S. Paulsen, sier at gründerbedrifter i marin bioteknologi i Nord-Norge har mye å gå på når det gjelder samarbeid med FoU-institusjoner.
DÅRLIG PÅ FoU I NORD: Daglig leder i MABIT-programmet, Victoria S. Paulsen, sier at gründerbedrifter i marin bioteknologi i Nord-Norge har mye å gå på når det gjelder samarbeid med FoU-institusjoner.

Mabit er et næringsrettet FoU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge. De disponere om lag 10 millioner kroner i FoU-midler.

Hovedmålet til Mabit er å bidra til økt verdiskaping i fiskeri- og havbruksnæring og bioteknologisk industri i landsdelen.

Mandag og tirsdag er det duket for konferanse i Alta med tittelen «Verdiskaping fra marin biomasse» der Mabit er en av konferansesponsorene.

Må samarbeide bedre

Paulsen sier at det er mye å hente på et tettere samarbeid mellom gründerbedriftene og FoU-institusjonene.

Hun mener at det har en i mye større grad fått til lenger sør i landet. Hun nevner bioteknologibedrifter i sør som bruker FoU-miljøene i Trondheim, Bergen og Ålesund som eksempler på det.

Skal en få til det samme i nord, må både bedriftene og FoU-institusjonene viser større motivasjon, sier hun.

Næringsministeren kommer

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) åpner konferansen i Alta mandag formiddag.

Møtet i Alta er først og fremst retter seg mot aktører i Finnmark og Troms som ønsker å få til større verdiskaping fra marine råvarer i de to fylkene.

Haakon Worum i Troms-selskapet Kvalvik Bait og Kvalvik Bluebio er en av innlederne på konferansen. Kvalvik Bait har utviklet kunstig agn, mens Kvalvik Bluebio jobber med smakstilsetning basert på marine råvarer til menneskemat.

Finnmark og Troms

Worum sier at deres erfaring er at godt markedsarbeid ikke må undervurderes for å lykkes.

- Du kan jo ha et veldig godt produkt, men det nytter ikke når det ikke er noen som vil kjøpe det, sier han.

Bioteknologikonferanse

Konferansen «verdiskaping fra marin biomasse» arrangeres i Alta 8.- 9. april.

Mabit er en av initiativtakerne og medarrangør til konferansen.

Konferansen har til hensikt å samle aktørene innen fiskeri og havbruk, inklusiv tang og tare og øvrige arter som krabber, bløtdyr, skjell for å orientere om muligheter som finnes for økt verdiskaping fra tilgjengelig biologisk materiale.

Konferansen tar sikt på å mobilisere nye og eksisterende aktører særlig i Nord-Troms og Finnmark.

Ifølge arrangørene tar konferansen sikte på og spesielt mobilisere nye og eksisterende aktører særlig i Nord-Troms og Finnmark. 1. januar neste år slås de to nordligste fylkene sammen til ett fylke.

Paulsen sier at det kommer fylkespolitikere fra de to fylkene på konferansen for å orientere om hvordan næringsavdelingene i Finnmark og Troms vil jobbe med næringsstøtte framover mot sammenslåingen.

( VILKÅR )
 
Del saken