Ny rapport: Er du over normalt glad i fisk kan du få i deg for mye kvikksølv

Personer som har et vanlig fiskekonsum og som kjøper de vanligste fiskeartene i butikken har en kvikksølveksponering som er under tolerabelt ukentlig inntak (TWI) for kvikksølv. Personer som spiser mer enn én porsjon fisk i uken av de fiskeartene som ofte har høy kvikksølvkonsentrasjon, eller fisk som er fanget i forurensede områder, kan ha en eksponering som overskrider TWI.

Det viser en ny rapport Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) publiserte i dag «Scenario calculations of mercury exposure from fish and overview of species with high mercury concentrations»

Rapporten er gjort på oppdrag fra Mattilsynet.

«Å spise fisk med lav kvikksølvkonsentrasjon vil ikke føre til en eksponering som overskrider TWI, selv ikke med et høyt ukentlig inntak av fisk, det vil si én kilo fisk i uken.

Dersom man øker andelen av fisk med 'høy' kvikksølvkonsentrasjon (1/3 lav konsentrasjon og 2/3 høy konsentrasjon), vil eksponeringen være lik TWI ved et ukentlig inntak av to porsjoner fisk, som tilsvarer 300 g fisk.

Spiser man kun fisk med 'høy' kvikksølvkonsentrasjon vil eksponeringen overskride TWI hvis man spiser mer enn én porsjon fisk i uken, som tilsvarer 150 g fisk», heter det i omtalen av rapporten

Gravide og fostre er spesielt sårbare for kvikksølveksponering fordi kvikksølv er skadelig for sentralnervesystemet når det er under utvikling.

Det gjennomsnittlige ukentlige fiskeinntaket blant gravide i Den norske mor og barn-undersøkelsen (217 g) kan føre til en kvikksølveksponering som overskrider TWI hvis den gravide kun spiser fisk med høy kvikksølvkonsentrasjon.

( VILKÅR )

 
Del saken