I VINDEN: Slaktebåten «Norwegian Gannet» er stadig i vinden. Nå i forbindelse med at Kystverket holdt tilbake støtte til selskapet bak båten. Her ser vi administrerende direktør Carl Erik Arnesen i Hav Line som eier båten.Arkivfoto: Joar Grindheim
I VINDEN: Slaktebåten «Norwegian Gannet» er stadig i vinden. Nå i forbindelse med at Kystverket holdt tilbake støtte til selskapet bak båten. Her ser vi administrerende direktør Carl Erik Arnesen i Hav Line som eier båten.Arkivfoto: Joar Grindheim
I VINDEN: Slaktebåten «Norwegian Gannet» er stadig i vinden. Nå i forbindelse med at Kystverket holdt tilbake støtte til selskapet bak båten. Her ser vi administrerende direktør Carl Erik Arnesen i Hav Line som eier båten.Arkivfoto: Joar Grindheim

Kystverket holdt tilbake støtte til Hav Line

Politisk usikkerhet gjorde at Kystverket holdt tilbake et forskudd på støtte på 5,5 millioner kroner til slaktebåten «Norwegian Gannet». Først nå er pengene utbetalt.

Rederiet som eier slaktebåten har som IntraFish tidligere har omtalt fått tilsagn og tilskudd på inntil 20,1 millioner kroner fra Kystverket for godsoverføring fra vei til sjø.

Tre utbetalinger

Utbetalingen av tilskudd skal skje fordelt på tre utbetalinger over tre år, og er forutsatt at mål om godsoverføring skjer. Første milepæl er 47.900 tonn, deretter 78.138 tonn og siste milepæl er 86.450 tonn.

«Støtten som utbetales vil baseres på faktisk godsoverføring. Dersom en totalt sett overfører mindre enn estimert mengde, vil det utbetalte støttebeløpet nedjusteres tilsvarende», heter det i et vedtak IntraFish har fått innsyn i.

Søkte om forskudd

Det var også mulig å søke om forskuddsutbetaling av inntil halvparten av tilsagnsbeløpet for første periode, noe Hav Line gjorde.

I prosjektet utgjør første prosjektperiode 11 millioner kroner i støtte - så forskuddet er på 5,5 millioner kroner.

Slaktebåten «Norwegian Gannet»

«Norwegian Gannet» er at spesialfartøy for slakting og frakt av oppdrettsfisk.

Fisken slaktes og sløyes under transport til mottakeranlegger.

I tilfellet «Norwegian Gannet», så hentes fisken fra laksemerder på Vestlandet og føres til Hirtshals i Danmark.

Det er Hav Line som eier skipet og som har utviklet metoden for slakting og frakt av oppdrettsfisk.

Første periode varer fra 1. oktober 2018 til 30. september 2019. I denne perioden må altså rederiet dokumentere at de overfører 47.900 tonn gods fra vei til sjø.

Kystverket holdt imidlertid tilbake forskuddet.

«Kystverket ber, i lys av diverse artikler i media, om at Havline spesifiserer om driftsforutsetningene for prosjektet, slik det er lagt til grunn for vedtaket om tilskudd, er endret», het det i et brev datert 21. desember.

Avhengig av tilskudd

2. januar svarte rederiet Kystverket.

«Vårt syn er at driftsforutsetningene for prosjektet, slik det er lagt til grunn for vedtaket om tilskudd, ikke er endret», het det.

I brevet skrev Hav Line videre at det «særlig er oppstarten som er avhengig av Kystverkets støtte og forskuddsordning» - og at de derfor ber om utbetaling av forskuddet som forutsatt.

«All den tid en tilbakebetalingshjemmel foreligget, og vilkårene for støtte er oppfylt fra vår side, ber vi ydmykt om at det faktisk også utbetales forskudd i henhold til vedtaket», het det.

Sendte nytt brev 15. mars

15. mars sendte Hav Line et nytt brev til Kystverket hvor de ga en statusrapport for driften så langt.

«Vi har tilfredsstilt vilkårene for forskuddsutbetalingen over lengre tid, og utbetalingen har latt vente på seg i en del måneder, vi må derfor igjen be om at dere prioriterer dette og at forskuddet nå utbetales som forutsatt», heter det.

Fikk positivt vedtak 

Kystverket opplyser til IntraFish at de har vedtatt å utbetale forskuddet.

«Vi er glade for støtten fra Kystverket. Norwegian Gannet sørger for å oppfylle politikernes ambisjoner om mer gods fra vei til sjø. Det er bra for klimaet og for sikkerheten på norske veier. Dette siste har vi jo sett viktigheten av hver eneste uke gjennom hele vinteren med vogntog utfor veien og stygge ulykker», skriver Hav Line-sjef Carl-Erik Arnesen i en epost til IntraFish.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no:

( VILKÅR )
 
Del saken