SinkabergHansen har i dag 35 ansatte knyttet til selskapets filetproduksjon ved fabrikken på Marøya. Foto: SInkabergHansen
SinkabergHansen har i dag 35 ansatte knyttet til selskapets filetproduksjon ved fabrikken på Marøya. Foto: SInkabergHansen
SinkabergHansen har i dag 35 ansatte knyttet til selskapets filetproduksjon ved fabrikken på Marøya. Foto: SInkabergHansen

Baader leverer til Sinkaberg Hansens nye laksefabrikk

En av de største kontraktene i løpet av Baaders hundre år lange historie.

Det er et helt nytt anlegg SinkabergHansen skal reise på sin nyetablerte tomt like ved eksisterende fabrikk ved Rørvik.

- Vi er både stolte og ydmyke over å bli valgt. Dette er en svært viktig beslutning for vår samarbeidspartner, sier Kjell A. Lind-Olsen i Baader Norge i en pressemelding.

zoomVentemerden til SinkabergHansen på Marøya, rett sør for Rørvik i Nord-Trøndelag
Ventemerden til SinkabergHansen på Marøya, rett sør for Rørvik i Nord-Trøndelag

Dobler produksjonen

SinkabergHansen vil med det nye anlegget mer enn doble dagens produksjon til cirka 300 tonn per skift. Årlig behandlet volum kan komme til å ligge på nær 100.000 tonn.

- Dette er en av de aller største kontraktene Baader har signert i løpet av sin 100-årige historie. At SinkabergHansen valgte nettopp oss er vi ubeskjedne nok til å ta som bekreftelse på at våre nye systemer med helintegrerte løsninger for både sløyehall, pakkeri og filethall er noe som møter kundens krav til kvalitet, effektivitet og driftssikkerhet, sier Lind-Olsen i meldingen.

Svøm inn

I det nye slakteriet starter prosessen med Baader Stun & Bleed system med «Swim in». I sløyehallen vil laksen føres inn i den tyske leverandørens nye maskiner med automatisk mating via «SpeedFeed».

- Dette systemet besørger også uttak til filetering og helfiskpakking, sier Lind-Olsen.

Når det kommer til filetering vil en del komponenter fra eksisterende fabrikk integreres med det nye slakteriet. 

Fisken vil bli sporet hele veien fra avliving til den er i kassene klar til forsendelse. 

- Pakking vil skje med våre automatiske grader-løsninger, som er det andre av dette slaget vi har kontrahert, framholder Lind-Olsen.

( VILKÅR )
 
Del saken