LAND ELLER HAV: Landbasert og lukka anlegg må ikke framstilles som problemfrie, mener Kristian Lokøy i denne kommentaren. Bildet er fra Aquafarm Equipment sitt lukka anlegg i Molnes i Etne kommune.Foto: Aquafarm Equipment
LAND ELLER HAV: Landbasert og lukka anlegg må ikke framstilles som problemfrie, mener Kristian Lokøy i denne kommentaren. Bildet er fra Aquafarm Equipment sitt lukka anlegg i Molnes i Etne kommune.Foto: Aquafarm Equipment
LAND ELLER HAV: Landbasert og lukka anlegg må ikke framstilles som problemfrie, mener Kristian Lokøy i denne kommentaren. Bildet er fra Aquafarm Equipment sitt lukka anlegg i Molnes i Etne kommune.Foto: Aquafarm Equipment

- Blir oppdretternes omdømme bedre med landbasert og lukket fiskeoppdrett?

En ny bransje er på god vei til å bli etablert i sjømatnæringen. Både på land og i vann. Landbasert og lukket fiskeoppdrett er i aller høyeste grad på dagsordenen. På en måte er de to i nær slekt med det som har utviklet seg til å bli et slags utvannet paraplybegrep: Bærekraftig.

De to nye metodene for produksjon av matfisk er som en del av ligningen som til slutt skal resultere i bærekraft, med to streker under svaret.

De assosieres altså med bærekraft, de to. Lukket og landbasert fiskeoppdrett oppfattes som svaret på dagens utfordringer. Både blant motstandere av fiskeoppdrett og enkelte politiske kretser i nord. Og naturlig nok snakkes det også opp som et motsvar på dagens utfordringer i merdbasert oppdrett av aktører innen landbasert oppdrett. Det skulle bare mangle. De to måtene å produsere på er kanskje derfor den delen av sjømatnæringen med aller best omdømme blant befolkningen.

Andre utfordringer

Men om vi tar et steg tilbake, tar en slurk av kaffen og reflekterer over dagens situasjon, kan vi konkludere med at lukket og landbasert fiskeoppdrett er knapt nyfødt å regne som bransjer. Noe som også kanskje kan være forklaringen på at de to enda har et riktig så godt omdømme. Kan vi konkludere med at lukket og landbasert fiskeoppdrett ikke vil ha de samme utfordringene som i tradisjonell merdbasert fiskeoppdrett? Ja. 

Landbasert og lukket teknologi vil eliminere mange av de største utfordringene i dagens merdbaserte produksjon. Men kan vi konkludere med at lukket og landbasert fiskeoppdrett ikke vil ha sine egne utfordringer som på eller annen måte kan gå på bekostning av bærekraft? Nei, det kan vi ikke. Landbasert fiskeoppdrett kommer eksempelvis ikke til å ha lus, men vil ha helt andre utfordringer.

Spennende og ambisiøse nye planer brettes ut og annonseres, med medfølgende lettelsens sukk fra befolkningen om at det endelig er kommet et svar på utfordringene og problemene ved tradisjonell merdoppdrett. På en måte så har det jo det, og det er jo flott. Men vi mennesker snur oss ofte etter det raskeste og enkleste svaret. Som Tromsø er et eksempel på.

På lånt tid

For selv om tradisjonell lakseoppdrett har utfordringer betyr det ikke nødvendigvis at landbasert eller lukket teknologi ikke vil ha utfordringer. Jeg gremmes derfor av aktører som satser på landbasert teknologi som «snakker ned» og henger seg på argumentasjonen til motstandere av merdbasert fiskeoppdrett. Som om de selv ikke vil støte på utfordringer i årene som kommer. Nei, det gode omdømmet er jeg redd er på lånt tid, og de to er nok i samme båt før de aner. For alle bransjer og næringer har utfordringer.

Det er bra at det jobbes med alternative metoder for å produsere fisk på. Landbasert og lukket teknologi kan helt klart bli et viktig bidrag i fremtidens sjømatnæring. Kanskje fremtiden vil bestå av en fordeling mellom landbasert, lukket og merdbasert produksjon, som alle tre vil ha sine utfordringer, men som alle tre tross alt er i samme næring og må samarbeide og snakke hverandre opp. 

Jeg har ikke svaret på om hvilke av de tre som er det endelige svaret. Men det er det heller ingen andre som har, spesielt ikke politikere, og spesielt ikke i 2019. La oss gi det litt tid nå, og ikke ta noen forhastede konklusjoner før de to unge nye bransjene har vokst seg litt større.

( VILKÅR )
 
Del saken