Et nytt prosjekt skal utføres i samarbeid med en teknologileverandør, et fiskemottak og et rederi for å sikre kvaliteten på råstoffet til kystfiskeflåten. Illustrasjonsfoto: Agnar Berg
Et nytt prosjekt skal utføres i samarbeid med en teknologileverandør, et fiskemottak og et rederi for å sikre kvaliteten på råstoffet til kystfiskeflåten. Illustrasjonsfoto: Agnar Berg
Et nytt prosjekt skal utføres i samarbeid med en teknologileverandør, et fiskemottak og et rederi for å sikre kvaliteten på råstoffet til kystfiskeflåten. Illustrasjonsfoto: Agnar Berg

Nå skal kystfiskefartøy få bedre system for utblødning og kjøling

FHF lyser ut 2 millioner til tiltak som skal bevare fiskekvaliteten for kystfiskeflåten.

God utblødning og nedkjøling samt god kontroll på kjølekjeden er avgjørende for å sikre kvalitet på fisken, og de mangler gode nok systemer for å sikre dette på kystfiskefartøy, fastslår FHF

Derfor lyser de ut 2 millioner kroner til et teknologiprosjekt. 

Teknologileverandør, mottak og rederi

Utlysningen rettes mot utvikling, implementering, testing og feilretting av et system for optimal utblødning og kjøling av fiskeråstoff om bord i kystfiskefartøy. 

Prosjektet skal utføres i samarbeid med en teknologileverandør, et fiskemottak og et rederi som har konkrete planer om å installere et nytt og optimalisert system for utblødning og kjøling av råstoff om bord i et kystfiskefartøy.

Løsningen om bord som er vektlagt, men prosjektet skal også beskrive hvordan en ubrutt kjølekjede sikres i alle ledd frem mot markedet.

Ned mot 0 grader

Blanding av is, laget av ferskvann, og sjøvann gir en god kjøleeffekt til å begynne med, men effekten vil bli redusert etter hvert som det fylles på nytt råstoff og sjøvann, skriver FHF i utlysningen

I en rapport fra Råfisklaget i 2017 oppfylte bare litt under halvparten av 686 fangster temperaturkravet. I en kronikk året etter fastslo Charles Ingebrigtsen og Jonette N. Braathen i Norges Råfisklag at kjøling pekte seg ut som det neste kvalitetstiltaket. 

Utfordringene er knyttet til raskest mulig utblødning og nedkjøling om bord og at temperaturen på råstoffet skal holdes ned mot 0 grader i hele kjølekjeden, skriver FHF.

Prototype og testing

FHF ønsker at prosjektet utføres i disse fire fasene: 

 • Utarbeide kravspesifikasjoner og 3D-tegninger som underlag for produksjon
 • Bygging av prototype, uttesting og feilretting av komponenter før installering i fartøy
 • Fullskala testing om bord i fartøy med kontinuerlig feilretting og optimalisering for oppnåelse av spesifiserte funksjoner, kapasitet og kvalitet
 • Beskrive hvordan en ubrutt kjølekjede sikres fra fartøy til ferdig prosessert på fiskemottak, og fra fiskemottak til fabrikk eller til varelager hos butikkjede

Liste med krav

Følgende krav settes til systemet: 

 • Det skal utvikles et system som er tilpasset fartøyets fangstkapasitet
 • Fisken skal bløgges så raskt som mulig og senest innen 10 minutter etter ombordtaking, og utblødning kan være en del av nedkjølingsprosessen
 • Råstoffet skal være nedkjølt til under 4°C på mindre enn 90 min. etter ombordtaking, og videre ned mot 0°C etter tre timer
 • Systemet for fangstbehandling skal som helhet representere en nyutvikling
 • Løsningene skal være arealeffektive
 • Det skal være enkelt å utføre vedlikehold og renhold
 • Det skal ivaretas krav til HMS og brukervennlighet
 • Prototype skal designes og bygges i materialer som er tilpasset krav til kommersiell drift i full skala

Søknadsfristen er 6. mai. 

( VILKÅR )
 
Del saken