Fartøyet Høydal som er hele 70 meter langt, blir som et modellskip å regne i forhold til Nordlaks sin Havfarm. (Illustrasjon: NSK Ship Design)
Fartøyet Høydal som er hele 70 meter langt, blir som et modellskip å regne i forhold til Nordlaks sin Havfarm. (Illustrasjon: NSK Ship Design)
Fartøyet Høydal som er hele 70 meter langt, blir som et modellskip å regne i forhold til Nordlaks sin Havfarm. (Illustrasjon: NSK Ship Design)

Planene om ny Havfarm har kommet ett skritt videre

Den andre av to av Nordlaks' Havfarmer kan tidligst ankres opp i Vestfjorden utenfor Hamarøy i 2022.

Men prosessen er kommet et steg videre etter at formannskapet nå gir klarsignal til å starte planarbeidet, skriver IntraFish. Den lokale motstanden er likevel betydelig lokal i en næringsfattig kommune.

Det var i september 2017 at Nærings- og fiskeridepartementet tildelte Nordlaks 21 utviklingstillatelser til bygging av to ulike Havfarmer: Det gjør konsernet størst på ny teknologi i havbruksnorge.

HAVFARMENE

  • . er ny og mer miljøvennlig teknologi for produksjon av oppdrettslaks
  • Nordlaks skal bygge to Havfarmer, som hver har form som et skip, sett ovenfra
  • Den første skal ligge i Hadsel i Vesterålen, i regionen der Nordlaks har sitt hovedkvarter. Den andre skal etter planen ligge utenfor Hamarøy
  • Havfarmen blir blant verdens aller største flytende enheter. Til bygging, som foregår i Kina, vil det gå med rundt 30.000 tonn stål. Den bygges i 380 bolker, som skal sveises sammen til én enhet.
  • Prislappen på hver Havfarm blir rundt 1 milliard kroner, minst. Tallene er ikke klare ennå
  • Nordlaks seilte i 2017 opp som Nord-Norges nest største lakseprodusent, med en omsetning på rundt 2,9 milliarder kroner. Konsernet er verdens 11. største lakseprodusent, målt i slaktevekt.

Kommunesammenslåing

Hamarøy er styrt av en koalisjon mellom Høyre, Venstre og Senterpartiet, der Sp er delt i synet på Havfarmen. Høyre har ordføreren. Arbeiderpartiet er i opposisjon.

Formannskapet stemte nylig ja til å gå videre med planene. Det var fire stemmer for og én mot (Sp).

Dagen etter stemte Fellesnemnda på seks personer for oppstart. Hamarøy skal fra 1. januar slås sammen med halve Tysfjord. Ny-kommunen får nesten 2.800 innbyggere mot 1.750 i dag. Fellesnemnda består av representanter for de to kommunene.

Prosessen blir lang og kronglete

- Vi har et langt løp framfor oss, hvor interessenter skal involveres og utredninger gjennomføres. Spørsmålet om oppstart av planprosess skal opp i Hamarøy kommunestyre i mai. Hvis alt går som vi håper, kan kommunestyret si endelig ja til områdereguleringsplanen på nyåret 2020. Da kan vi søke fylkeskommunen om lokalitet, sier kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks til IntraFish.

Tilsynelatende sterk motstand

Det er tilsynelatende sterk lokal motstand i kommunen. Et folkemøte samlet rundt 90 personer og det er mange i en liten og spredt bebygd kommune. Ifølge referatet i Avisa Nordland var det kun mer eller mindre erklærte motstandere av Havfarmen som arrangerte møtet og som hadde ordet i debatten.

Ifølge IntraFishs kilder var ikke alle som deltok på møtet, motstandere.

- Inge Berg var der også, pluss flere av våre ansatte i Hamarøy, men vi var ikke invitert for å presentere prosjektet, sier kommunikasjonssjef Martinussen.

Berg er gründer og største eier av Nordlaks.

zoomKommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks.
Kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks.

Frykt for forurensning

Lokalavisene skriver mer og mer om prosjektet, ikke minst kommer der inn mange leserinnlegg. Ett av dem er signert Gjert Tømmerås som er forfatter, tidligere NRK-journalist og pensjonert lærer ved journalistutdanningen i Bodø.

Han stiller spørsmål ved om Havfarmen faktisk vil skape 20 nye arbeidsplasser i kommunen: «. Etablering av 20 arbeidsplasser kan uansett ikke erstatte giftstoffene og forsøplingen oppdrettsanlegget fører med seg . Det er naivt å tro at denne havfarmen ikke vil få negativ betydning også for Tysfjord. Den skal ligge forankret ikke langt unna innløpet til den sårbare Tysfjorden», skriver han blant annet.

Venstre: Havfarmen som miljøprosjekt

Varaordfører May Valle kaller Havfarmen et «miljøprosjekt» i en samtale med IntraFish. Hun er også gruppeleder for Venstre i Nordland fylkesting.

Hun påpeker at det er mange misforståelser i debatten.

- Det sies at Nordlaks bruker hydrogenperoksid mot lakselus. Men Nordlaks har allerede kuttet mye i bruken, og Havfarmen er jo en del av en strategi for hvordan selskapet skal redusere bruk av medikamentelle midler ytterligere, sier hun til IntraFish.

Hun poengterer at kommunen trenger kompetansearbeidsplasser.

- Havbruk er matproduksjon og én av de næringer vi kan satse på.

zoomVaraordfører May Valle (Venstre) i Hamarøy i Nordland.
Varaordfører May Valle (Venstre) i Hamarøy i Nordland.

Høyre positive

Høyre-ordfører Jan-Folke Sandnes er for havbruk.

- Jeg ønsker at vi skal legge til rette for bærekraftig vekst. Havbruk kommer til å bli viktigere for oss etter at kommunesammenslåingen kommer på plass etter nyttår, sier han til IntraFish.

Da vil tre selskaper produsere matfisk i ny-kommunen: Nordlaks, Cermaq og Ellingsen Seafood. I tillegg kommer Nordlaks' storsatsing på settefisk på Innhavet.

- Vi har hele verdikjeden på plass her i Nord-Salten, fra stamfisk til slakteri. Nye Hamarøy kommune kommer til å bli nesten like stor på havbruk som Steigen.

Vil ha mer informasjon og kunnskap

Ordføreren har ikke tallene framfor seg når IntraFish ringer, men han tror havbruk er i ferd med å gå forbi kraftlaget i antall sysselsatte. Sjøl er han elkraft-ingeniør med studier på BI og 25 års erfaring fra kraftbransjen.

- Det er viktig å legge til rette for innovasjon. Nordlaks-prosjektet er jo helt i front når det gjelder teknologi. Havet er ett av de områdene vi trenger å utnytte mer av i tida framover. Det gjelder matproduksjon og for eksempel medisin. Vi er bare i en startfase. Mulighetene ligger i havet. 

zoomJan-Folke Sandnes er ordfører i Hamarøy for Høyre.
Jan-Folke Sandnes er ordfører i Hamarøy for Høyre.

- Men der er jo betydelig motstand mot havbruk i kommunen?

- Du og avisene sier det. De som er mot, er ganske aktive og synlige. Men hvis du spør folk rundt i kommunen, er bildet mer nyansert. Mange er positive. Størstedelen stiller seg avventende. De vil ha mer informasjon og kunnskap om hva Havfarmen vil innebære. Vi har en viktig og interessant debatt på gang, sier ordføreren.

Likte du denne artikkelen? Les mer fra IntraFish.no:

( VILKÅR )
 
Del saken