Erlend Haugarvoll, avtroppende daglig leder i Lingalaks, forteller at selskapet skal finvurdere resultatene til havforskerne. Her fra en pressekonferanse om bruk av algeolje i laksefôr. Foto: Joar Grindheim
Erlend Haugarvoll, avtroppende daglig leder i Lingalaks, forteller at selskapet skal finvurdere resultatene til havforskerne. Her fra en pressekonferanse om bruk av algeolje i laksefôr. Foto: Joar Grindheim
Erlend Haugarvoll, avtroppende daglig leder i Lingalaks, forteller at selskapet skal finvurdere resultatene til havforskerne. Her fra en pressekonferanse om bruk av algeolje i laksefôr. Foto: Joar Grindheim

- Hvis det viser seg at varmtvann er uakseptabelt, må vi finne på noe annet

Rundt 80 prosent av lusebehandlingene til Lingalaks gjøres ved hjelp av vann som holder mellom 30 og 32 grader.

Nye forskningsresultater fra Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet viser at laksen får smerteatferd når vannet blir varmere enn 28 grader.

Erlend Haugarvoll i oppdrettsselskapet Lingalaks i Hardanger ønsker ny kunnskap om konsekvensene av å bruke temperert vann ved avlusing velkommen. 

Sammen med Tombre og Eide Fjordbruk eier Lingalaks båten «Seisund» med avlusningsanlegget Optilice. 

Klar over stress

I øyeblikket ligger behandlingene ved Lingalaks på 30 til 32 grader, opplyser Haugarvoll, som sluttet som daglig leder i selskapet 1. april. Han blir nå leder av eierkonsernet Rolv Haugarvoll og fortsetter som styremedlem i Lingalaks.

- Mer kunnskap om responser og begrensninger er alltid nyttig. Vi er jo klare over at vi stresser fisken med behandlingsmetodene vi bruker, uavhengig av type metode, sier Haugarvoll. 

Spørsmålet, mener han, er hva som er forsvarlig og hva som er akseptable grenser. 

zoomLingalaks AS driver lakseoppdrett i Hardanger og i Nordhordland.
Lingalaks AS driver lakseoppdrett i Hardanger og i Nordhordland.

Skal vurdere

Mattilsynet sier til IntraFish at de forventer at oppdrettere nå ikke bruker vann varmere enn 28 grader

- Det kom ikke så tydelig frem i pressemeldingen. Vi har jo tatt våre velferdsundersøkelser på vårt system, og så må vi bruke litt tid på å få vurdert dette. Vi oppdaterer selvfølgelig hver gang det kommer ny kunnskap, sier Haugarvoll, som forteller at de foreløpig har vurdert det slik at de får fine resultater med denne type behandling.

Andre metoder

- Vil dere slutte med vann over 28 grader? 

- Vi må for så vidt få en tydeligere uttalelse fra Mattilsynet. I pressemeldingen skriver de at vi må dokumentere og risikovurdere dette. Men hvis det viser seg at dette er uakseptabelt, må vi finne andre metoder. 

Nofima slo for øvrig fast i 2016 at Optilice kan ansees som en hurtig og effektiv måte å avluse fisk, samtidig som den ivaretar fiskevelferd.

Viktig verktøy

Rundt 80 prosent av lusebehandlingene Lingalaks gjør, er med temperert vann. 

- Men det finnes jo andre metoder, understreker Haugarvoll. 

Et visst ubehag er vanskelig å unngå, mener han. 

- Du lager et ubehag for at fisken skal få det bedre etterpå. Et ubehag innenfor visse grenser må aksepteres ut fra totalen. Hvis det viser seg at bivirkningene er så store, at det ikke kan forsvares, må vi finne på noe annet. Da må vi bare rette oss etter den kunnskapen som foreligger

Han forteller at selskapet vil bruke noe tid på å finvurdere resultatene til forskerne. 

- Det finner vi nok ut av innenfor kort tid. 

- Positive tilbakemeldinger

Optimar produserer Optilice. 

- Jeg synes det er et paradoks at vi opplever virkelig positive tilbakemeldinger fra brukerne. De viser til resultater gjennom et helt år, med veldig lav dødelighet. Det er mye godt arbeid som er gjort, så dette blir kanskje litt løsrevet fra den virkelige verden, sier Frode Håkon Kjølås, FoU-sjef i selskapet. 

- Hvilke konsekvenser får det for dere at Mattilsynet sier de forventer at oppdrettere ikke bruker vann over 28 grader?

- Det er vanskelig å si. Da må du høre med brukerne. Men det er ingen som legger seg ned og dør, altså. Tvert imot. Det er bare å spytte i nevene og fortsette.

Kaldere vann

FoU-sjefen forteller at varmtvann er en av flere metoder i systemet deres, og at de hele tiden jobber med å videreutvikle produktet. 

- Intensjonen med alt vi har gjort de siste årene er å sørge for at fisken behandles så skånsomt som mulig, sier han. 

Arbeidet innebærer blant annet å prøve å holde temperaturene nede. Kjølås forteller at undervannsflushing, det vil si kraftig sirkulasjon under vann, ser ut til å ha god effekt mot lakselusa. De har også sett på om det går an å behandle med kaldtvann i stedet for varmtvann, spesielt i sommerhalvåret.

Ny spyling

- Det aller siste som er gjort i samarbeid med kunder, er et nytt spylesystem i utløpet, slik at når fisken er behandlet i temperert vann, blir den avsilt og spylt. Det er for å ta den siste lusa, sier han.

Dette siste nye er noe de tror vil gjøre dem i stand til å kjøre temperaturen i behandlingskaret ned.

Mye å gå på med 28 grader

- Hva gjør dere fremover?

- Endringene vi allerede har lagt opp til, vil bli satt ut i praksis, og vi skal følge nøye med på effekten av dem og på spillerommet på temperaturen, sier Kjølås. - Jeg tror det er mye å gå på basert på eksempelvis 28 grader.

Selskapet avventer at de endelige resultatene publiseres.

- Der er det sikkert mer informasjon enn det som er kommet frem så langt, og så er det sikkert behov for å gjøre ytterligere forsøk. Jeg tror ikke siste kapittel er skrevet i denne sammenhengen, sier Kjølås.

( VILKÅR )
 
Del saken