Elisabeth Wilmann fra Mattilsynet, her sammen med Øyvind Lie fra Fiskeridirektoratet.Foto: Anders Furuset
Elisabeth Wilmann fra Mattilsynet, her sammen med Øyvind Lie fra Fiskeridirektoratet.Foto: Anders Furuset
Elisabeth Wilmann fra Mattilsynet, her sammen med Øyvind Lie fra Fiskeridirektoratet.Foto: Anders Furuset

Mattilsynet forventer at oppdrettere ikke bruker vann over 28 grader

Et eventuelt forbud skal først vurderes når de endelige forskningsresultatene er klare.

Torsdag ettermiddag sendte Mattilsynet ut en pressemelding om at «oppdrettslaks har smerteadferd ved avlusning i vann med 28 grader og oppover» .

Elisabeth Wilmann, direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet, sier til Intrafish at det ikke er snakk om noe forbud nå. 

- Men vi forventer at oppdretterne tar hensyn til ny informasjon, og ikke bruker vann over 28 grader, sier hun.

Hun viser til at de i pressemeldingen presiserer at oppdretterne har ansvaret for fiskevelferd, og at ved hendelser hvor temperaturen har vært over 28 grader «vil det være en skjerpende grunn til eventuelle reaksjoner». 

Kan bli forbud

De nye opplysningene om at fisk som utsettes for vann for over 28 grader får en «tydelig smerteadferd» kommer fra forsøk gjennomført av Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet.

- Kan det komme et forbud mot bruk av vann over 28 grader?

- Kunnskapen er foreløpig, og skal fagfellevurderes. Vi vil ikke vurdere et eventuelt forbud før resultatene er endelig og vi har hatt møte med berørte aktører, sier hun.

- Nå har Sjømat Norge sagt at de vil ta hensyn til resultatene når de jobber frem mot våravlusningen, noe vi er veldig glad for, sier hun videre.

Effekt under 28 grader?

Ifølge Mattilsynet var 68 prosent av mekaniske avlusninger i fjor med varmtvann. Det ble gjennomført totalt 1.370 slike avlusninger.

- Er dere bekymret for manglende kapasitet til avlusning dersom varmtvannsbehandling skulle opphøre?

- Jeg ser at dette er veldig vanskelig, og jeg skjønner at det er en veldig utfordrende situasjon for næringen. Akkurat hvilke konsekvenser det vil få, må næringen svare på, men vi ser at det er en metode som har vært mye i bruk. Hvorvidt metoden kan være effektiv også ved lavere temperaturer enn 28 grader, ser vi frem til å få svar på. Det er kanskje noe av det vi kan få belyst i det planlagte møtet med næringen etter påske.

( VILKÅR )
 
Del saken