Steinsvik mener at praksis viser at behandling kan gjennomføres på høyere temperaturer enn 28 grader uten de responsene forskerne har fått i sine nye forsøk, men at det vil kreve ekstra aktsomhet. Pressefoto
Steinsvik mener at praksis viser at behandling kan gjennomføres på høyere temperaturer enn 28 grader uten de responsene forskerne har fått i sine nye forsøk, men at det vil kreve ekstra aktsomhet. Pressefoto
Steinsvik mener at praksis viser at behandling kan gjennomføres på høyere temperaturer enn 28 grader uten de responsene forskerne har fått i sine nye forsøk, men at det vil kreve ekstra aktsomhet. Pressefoto

Thermolicer-produsent mener behandling over 28 grader er mulig

Steinsvik opplyser også at kunder melder om «god effekt» ved avlusning med behandlingsvann under 28 grader - når det er lave sjøtemperaturer.

Torsdag ettermiddag gikk Mattilsynet og Havforskningsinstituttet ut med melding om at oppdrettslaks har «klar smerteadferd når de er i vann som er over 28 grader».

Ikke-medikamentelle avlusningsmetoder domineres av fem konsept, hvorav Thermolicer er den eneste som benytter oppvarmet vann. Fra høye nivåer har salgstallene vært fallende, og i 2017 meldte produsenten Steinsvik om svikt i salget.

Positivt med ny kunnskap

IntraFish har bedt Steinsvik om kommentarer til meldingen fra Mattilsynet. Markedsføringssjef Tore Laastad svarer for selskapet. Han ønsket å svare våre spørsmål via e-post.

«Det er jo selvsagt positivt at ny kunnskap kommer til, slik at oppdrettere, serviceselskaper og utstyrsleverandører kan forbedre seg. Termisk avlusing har vært gjennom en reise på 4-5 år, på den tiden har utstyret bedret seg kvalitetsmessig og kompetansen hos operatørene har økt. I tillegg er det nå konkurranse mellom ulike flåter, brønnbåter og servicebåter, slik at de som gjør jobben på mest mulig skånsom måte får oppdragene, dette gir resultater og resultatene blir bedre og bedre», skriver Laastad.

Annet resultat i annen rapport

Markedsføringssjefen viser til at en annen rapport har en annen konklusjon enn forsøkene Mattilsynet nå omtaler.

«At det ikke ble vist tegn til økt stressadferd ved varmebehandling i forhold til kontrollgruppe. Hva som er ulikt i dette forsøket vet jeg ikke enda. Det som er viktig for oss i næringen er at forskningen er så relevant som mulig», skriver han.

Mener behandling over 28 grader er mulig

Laastad opplyser at behandlingstemperatur blir satt på bakgrunn av sjøtemperatur.

«At både tid og temperatur simuleres i forsøkene er viktig, eller blir det ikke en test på hva fisken faktisk opplever under behandling. Selv om det fremover vil kreves ekstra aktsomhet ved behandling på temperaturer over 28 grader, så viser praksisen at behandling kan gjennomføres på høyere temperaturer enn dette når sjøtemperaturen er høyere uten at man ser de responsene som man har fått i forsøkene. Vi håper at det fremover blir en dialog med næringen slik at ikke all erfaring og praktisk kunnskap holdes utenfor vurderinger av ulik behandlingsteknologi».

- Absolutt mulig

- Er det mulig å avluse med lavere temperaturer enn 28 grader?

«Ja, det er absolutt mulig å benytte Thermolicer under 28 grader og dette har våre kunder opplevd god effekt på når sjøtemperaturen har vært lav. På høye sjøtemperaturer så må en tilsvarende øke behandlingstemperaturen for å få tilstrekkelig effekt på behandlingen og temperaturdifferansen er sentral. Laksen kan f.eks. vise stressreaksjon hvis man behandler på 34 grader og sjøtemperatur er 8 grader men om sjøtemperaturen er 12 grader, vil man ikke nødvendigvis få samme respons og således oppleve at laksen tolererer behandlingen på lik linje som ved lavere behandlingstemperaturer. Temperaturdifferansen bestemmer hvilket «sjokk» fisken utsettes for, og derfor har næringen tilpasset seg sine egne erfaringer og unngår for stort sjokk med tilsvarende stressresponser. Videre rapporterer våre kunder om behandlingstid på 20-25 sekunder, noe som er vesentlig lavere enn badetid benyttet i forsøkene», skriver han.

Produserer til flere

Han opplyser at de salgsmessig har hatt «en god start på året», og at de nå produserer enheter til flere kunder.

«De enhetene vi nå produserer er ikke standard Thermolicere. Grunnprinsippet er det samme, en vannlås med lengde optimalisert for holdetiden og utformet for å minimere fysisk påvirkning på fisken. Vi tror at etterspørselen fremover i hovedsak kommer til å være etter skreddersydde Thermolicere», avslutter Laastad.

Tas på alvor

- Vi tar dette meget alvorlig. Denne behandlingen brukes i stort omfang og har krevd en voldsom investering i utstyr. Vi må se på hvordan vi kan optimalisere avlusing og ta vare på velferden på bakgrunn av det som er kommet, sier Henrik Stenwig, direktør for miljø og helse i Sjømat Norge, til Tekfisk. 

zoomHenrik Stenwig, direktør for miljø og helse i Sjømat Norge, skal diskutere med medlemmene forskningsresultatene som viser at laksen får smerter i varmt vann. 
Henrik Stenwig, direktør for miljø og helse i Sjømat Norge, skal diskutere med medlemmene forskningsresultatene som viser at laksen får smerter i varmt vann. 

Har mange spørsmål

Organisasjonen skal se nærmere på resultatene og diskutere med medlemmene sine hvordan dette skal håndteres i praksis. 

- Det er ikke omfattende resultater og undersøkelser. Da genererer det mange som spørsmål om hva som ikke står, siden resultatene ikke er publisert ennå, sier han. 

- Hvor overrasket er dere over resultatene? 

- Det er ingen tvil om at eller annet sted på skalaen blir temperaturen for høy. Vi kan dra en analog til oss selv. Vi begynner med å føle at vannet er litt varmt, så blir det ubehagelig og deretter vondt. Det er ikke overraskende at det er en gradient analogt til hva vi føler når vi putter hånda under springen. 

Vil finne ut mer

- Tror du det kan bli forbud mot å bruke vann varmere enn 28 grader? 

- Det vet jeg ingenting om. Ut fra meldingen fra Mattilsynet ser det ikke sånn ut. 

Mattilsynet vil invitere aktørene i oppdrettsnæringen til møte etter påske for å høre deres vurderinger og hva de gjør for å sikre at oppdrettsfiskens velferd blir ivaretatt.

- Vi må gjøre noe i mellomtiden, sier Stenwig. - Vi må se på det lille vi vet nå, og så prøve å finne ut mer om hva som er gjort og ikke gjort, og hva som foreligger av resultater utover det som er presentert her. 

- All kunnskap er av det gode

- Kan oppdrettere nå bruke vann over 28 grader? 

- Det er jo det dette ikke gir svar på. De har gjort en spesifikk testing. Det er snakk om en sum av temperatur og tid, og så skal det vurderes opp mot effekten på lus. 

- Er dere glade for at det gjøres forsøk på dette? 

- Er det noe man er opptatt av i sjømatproduksjonen, så er det kunnskap for å optimalisere produksjonen i enhver henseende. All kunnskap er av det gode. Så må man håndtere den på best mulig måte.

( VILKÅR )
 
Del saken