Denne fisken ble utsatt for lunkent vann i forskningsforsøkene. Den viser tydelig ubehag og prøver å komme bort fra vannet.Foto: Lars Helge Stien/Havforskningsinstituttet
Denne fisken ble utsatt for lunkent vann i forskningsforsøkene. Den viser tydelig ubehag og prøver å komme bort fra vannet.Foto: Lars Helge Stien/Havforskningsinstituttet
Denne fisken ble utsatt for lunkent vann i forskningsforsøkene. Den viser tydelig ubehag og prøver å komme bort fra vannet.Foto: Lars Helge Stien/Havforskningsinstituttet

Laks lider i varmt vann: - Ikke forsvarlig å avluse med vann over 28 grader

I vann varmere enn 28 grader svømte fisken i panikk inn i karvegg, ristet på hodet, plasket i overflaten og tapte etter hvert kroppskontroll.

Nye resultat viser at oppdrettslaks har klar smerteatferd ved avlusing i varmt vann over 28 grader. 

- I forsøket så vi at laksen endret atferd totalt når vi overførte den til kar med vanntemperaturer fra 28 °C og høyere. Det var en helt tydelig smerterespons fra første stund. Fisken svømte vesentlig raskere enn kontrollfisk og kolliderte i karveggene, sier forsker Jonatan Nilsson ved Havforskningsinstituttet i en melding på instituttets hjemmeside. 

Ikke forsvarlig

Resultatene sannsynliggjør at det er ikke er fiskevelferdsmessig forsvarlig å avluse med varmtvann over 28 grader, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

- Oppdretterne og andre som gjennomfører lakselusbehandling med varmtvann må ta hensyn til denne nye kunnskapen, sier Elisabeth Wilmann, direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet, i  meldingen. 

Meldinger om skade og død

Det er Mattilsynet som har gitt Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet i oppdrag å vurdere om varmtvannsbehandling medfører smerte for fisken.

- De siste årene har Mattilsynet fått mange meldinger om oppdrettsfisk som er blitt skadet eller dødd ved bruk av varmtvann, sier Wilmann i meldingen.

I tillegg har forskere og fiskehelsepersonell stilt spørsmål om varmtvannsbehandling er smertefullt for fisken. Tidligere studier har også vist at varmebehandling kan være vondt for laksen. 

Allerede i 2017 tok forskere fra Veterinærinstituttet til orde for at det trengtes dokumentasjon på at dyrevelferden var ivaretatt ved slike behandlinger. 

zoomForsker Angelico Madaro (t.v.) og forsker Jonatan Nilsson ved Havforskningsinstituttet følger med på laksen på forskningsstasjonen på Matre i Hordaland.
Forsker Angelico Madaro (t.v.) og forsker Jonatan Nilsson ved Havforskningsinstituttet følger med på laksen på forskningsstasjonen på Matre i Hordaland.

68 prosent av medikamentfrie behandlinger

Oppdrettsnæringen bruker varmt vann til å avluse oppdrettslaks som har lakselus, også kalt termisk avlusing. Dette kalles termisk avlusing. Vannet som brukes er vanligvis varmet opp til temperaturer på mellom 28 og 34 grader. 

I 2018 ble det gjennomført 1370 varmtvannsbehandlinger. Det utgjorde 68 prosent av alle medikamentfrie behandlinger.

Kan være skjerpende

Mattilsynet har informert næringsorganisasjonene og fiskehelsetjenestene om de foreløpige resultatene. De skal invitere aktørene i oppdrettsnæringen til møte etter påske for å høre deres vurderinger og hva de gjør for å sikre at oppdrettsfiskens velferd blir ivaretatt.

- Vi forventer at oppdrettere, fiskehelsepersonell og andre som har ansvar for lakselusbehandling med varmtvann tar hensyn til resultatene fremover. Den samme forventningen har vi til produsentene av utstyr og metoden, sier Wilmann.

Hvis fisk blir skadet eller dør, og disse hendelsene skjer ved varmtvannsbehandlinger, kan bruk av vann over 28 grader være en skjerpende grunn til eventuelle reaksjoner, opplyser hun. 

To forsøk

Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet gjennomførte to forsøk ved HIs stasjon i Matre.

Laksen ble eksponert for temperaturer fra 0 til 38 grader. Fisken ble filmet og atferden analysert. I vann varmere enn 28 grader svømte fisken i panikk inn i karvegg, ristet på hodet, plasket i overflaten og tapte etter hvert kroppskontroll, forteller forsker Lars Helge Stien ved Havforskningsinstituttet. 

- Hoderistingen begynte allerede på 20-24 grader, men alle endringer i atferd ble sterke og tydelige fra 28 grader, sier han til Tekfisk. 

Går ut med foreløpig resultat

Vanligvis går ikke forskerne ut med resultater før de er publisert og dermed vurdert av fagfeller som en ekstra kvalitetssikring. Men i denne saken er det vurdert som viktig å dele kunnskapen raskt, melder Havforskningsinstituttet. 

To artikler er sendt til Veterinary and Animal Science for fagfellevurdering. Forsker Lars Helge Stien tror imidlertid ikke dette vil rokke ved konklusjonene.

- Resultatene er veldig tydelige. Vi ser endring i atferd veldig godt, og den er godt dokumentert både i filmene og i artikkelen som skal bli publisert, sier han. 

Mattilsynet jobber med retningslinjer for hvordan inspektører skal følge opp varmtvannsbehandlinger. 

( VILKÅR )
 
Del saken