- Svaberget Smolt er «grensesprengende» og framtidsrettet, mener prosjektleder Aleksander Lundseng hos SinkabergHansen. Det nye industriområdet på 90 mål i Saglibukta ligger bokstavelig talt på grensa mellom Trøndelag og Nordland.Foto: Tom Lysø
- Svaberget Smolt er «grensesprengende» og framtidsrettet, mener prosjektleder Aleksander Lundseng hos SinkabergHansen. Det nye industriområdet på 90 mål i Saglibukta ligger bokstavelig talt på grensa mellom Trøndelag og Nordland.Foto: Tom Lysø
- Svaberget Smolt er «grensesprengende» og framtidsrettet, mener prosjektleder Aleksander Lundseng hos SinkabergHansen. Det nye industriområdet på 90 mål i Saglibukta ligger bokstavelig talt på grensa mellom Trøndelag og Nordland.Foto: Tom Lysø

Bygger nytt settefiskanlegg for 600 millioner

SinkabergHansen er klar for sitt største løft noensinne.

SinkabergHansen blir hovedeier i Svaberget Smolt som bygger et landbasert settefiskanlegg med RAS-teknologi på grensa mellom Trøndelag og Nordland. Omsøkt produksjon er 4000 tonn som årlig vil bety inntil 10 millioner fisk.

Tidenes største løft

Alt i november 2016 kjøpte selskapet tomta til det som skal bli en investering på 600 millioner kroner. Innen 1. juni skal 90 mål nyetablert industriareal være klart for SinkabergHansen. Grunnarbeidet kom i gang allerede i fjor. 

Svaberget Smolt blir det klart største løftet i regi av konsernet SinkabergHansen så langt. Gjennom to år har de samarbeidet i første rekke med Akva Group og Emilsen Fisk, henholdsvis som fagmiljø på prosessteknologi og nær samarbeidspartner innen daglig havbruksdrift, skriver selskapet i en pressemelding.

Forhandler om byggekontrakt

Tidligere denne uken ble det kjent at Akva Group har fått kontrakt på å levere utstyr for 300 millioner kroner til det nye anlegget.

- Samlet ramme for Svaberget Smolt vil ligge på rundt 600 millioner kroner. I lys av investeringen, det store teknologiske løftet og ikke minst framtidig betydning for regionens havbruksdrift, er dette et meget interessant og viktig prosjekt, sier daglig leder Svein-Gustav Sinkaberg i SinkabergHansen i pressemeldingen.

zoomAleksander Lundseng (til venstre) har med seg erfarne folk fra Bindalssmolt: Videre mot høyre driftstekniker Bent Brevik, teknisk leder Geir Magne Vollan og daglig leder Elling Bøkestad.
Aleksander Lundseng (til venstre) har med seg erfarne folk fra Bindalssmolt: Videre mot høyre driftstekniker Bent Brevik, teknisk leder Geir Magne Vollan og daglig leder Elling Bøkestad.

Viktig for driften i PO 7 og 8

Finn Sinkaberg, i dag forretningsutvikler i SinkabergHansen, mener resirkuleringsanlegget Svaberget Smolt vil bety mye for god og forutsigbar drift i produksjonsområde 7 og 8.

- Stor smolt, i snitt rundt 500 gram, vil gjennom kortere produksjonstid i sjøen bidra til å redusere flere utfordringer. Lus spesielt, samt også mulig sykdom. Minsket tid i sjøen vil også lette koordinert brakklegging og dermed befeste en robust sonestruktur i regionen, sier han i pressemeldingen.

Drift fra 2022

Byggestart for Svaberget Smolt er satt til 1. september - og byggingen for det nye RAS-anlegget vil ta vel to år. Ordinær drift vil kreve en fast stab på om lag 15 personer. Parallelt med realisering av selve prosessanlegget, vil Svaberget Smolt rekruttere kvalifiserte teknikere, samt personell for vedlikehold og drift.

Prosjektleder Aleksander Lundseng har med seg folk med både teknisk kompetanse og lang settefiskerfaring som vil etablere et framtidsrettet resirkuleringsanlegg.

- Målet er et driftsbilde med svært begrenset inntak av vann, høyeste resirkuleringsgrad og dermed også lavest mulig utslipp, sier Lundseng.

Drifta ved naboforetaket Bindalssmolt, som årlig produserer 3,5 millioner settefisk i et tradisjonelt gjennomstrømmingsanlegg, vil opprettholdes som før. 

( VILKÅR )
 
Del saken