Salmon Evolution skal bygge landbasert matfiskanlegg steinbrudd på Indre Harøy i Fræna i Møre og Romsdal.Foto: Pressefoto
Salmon Evolution skal bygge landbasert matfiskanlegg steinbrudd på Indre Harøy i Fræna i Møre og Romsdal.Foto: Pressefoto
Salmon Evolution skal bygge landbasert matfiskanlegg steinbrudd på Indre Harøy i Fræna i Møre og Romsdal.Foto: Pressefoto

Salmon Evolution kjøper tomt til landbasert lakseanlegg

Selskapet har planer om å realisere Europas største landbaserte oppdrettsanlegg i Fræna kommune.

Selskapet har erklært rettigheten til å kjøpe eiendommen ved Indre-Harøy for utbygging av landbasert oppdrett av laks, melder selskapet i en pressemelding. 

 Næringstomten eies i dag av Fræna kommune, og er delvis et pukkverk/ubebygd areal regulert til industriformål.

- Dette er en viktig milepæl, og helt i tråd med vår tidsplan for å realisere Europas største landbaserte oppdrettsanlegg. Utbyggingen vil også bidra til å styrke regionen, sier styreleder i Salmon Evolution, Kristofer Reiten i meldingen.

Han mener forholdene ved tomten er optimale for utbygging av landbasert oppdrett.

- Her vil vi ha ubegrenset tilgang på rent og friskt sjøvann, tilstrekkelig elkraft, egen dypvannskai, og muligheter for utvidelse og vekst. I tillegg er vi optimalt plassert med tanke på avstand til markedet, mener Reiten.

- Salmon Evolutions etablering på Indre Harøy vil være et viktig bidrag til å bygge et nasjonalt kraftsentrum for sjømatproduksjon. Nye Hustadvika kommune kunne knapt fått en bedre start med hensyn til fremtidsrettet næringsutvikling, sier rådmann Anders Skipenes i Fræna kommune i pressemeldingen.

Salmon Evolutions har tidligere meldt at første byggetrinn vil stå ferdig i 2021

( VILKÅR )
 
Del saken