Forskningsteknikerne Agnes Marie Mohn og Runar Kjær klargjør blåser til lyttbøyene som er plassert i Frakkfjord og Kjerringfjord.Foto: Rune Nilsen, Havforskningsinstituttet
Forskningsteknikerne Agnes Marie Mohn og Runar Kjær klargjør blåser til lyttbøyene som er plassert i Frakkfjord og Kjerringfjord.Foto: Rune Nilsen, Havforskningsinstituttet
Forskningsteknikerne Agnes Marie Mohn og Runar Kjær klargjør blåser til lyttbøyene som er plassert i Frakkfjord og Kjerringfjord.Foto: Rune Nilsen, Havforskningsinstituttet

Lyttebøyer skal følge med på hvor torsken vandrer

Lyttebøyene er satt ut i Frakkfjord og Kjerringfjord i Vest-Finnmark.

Fisken har fått akustiske merker som slår ut på bøyene, melder Havforskningsinstituttet.

Gir informasjon

Lyttebøyene og merkene er første skritt i et forskningsprosjekt som skal kartlegge om lakseoppdrett påvirker torskestammer. Prosjektet skal også kartlegge hvordan slik påvirkning eventuelt skjer.

- Gjennom lyttebøyene og de akustiske merkene får vi informasjon om torskens adferd og hvordan den bruker området, sier havforsker og prosjektleder Pål Arne Bjørn i meldingen.

Kan sjekke før og etter

I tillegg til å samle inn data om torskens bevegelser i Frakkfjorden via lyttebøyer og akustiske merker, skal forskerne se på utbredelsen av torsk i området i gytesesongen.

- Prosjektet skal gå over fem år. Frakkfjorden er spesielt viktig for oss, fordi det finnes planer om å etablere et lakseoppdrettsanlegg der. Dermed kan vi få undersøkt torskens adferd både før og etter etablering. Det vil gi oss unike data, sier Bjørn.

Torsken som merkes får det akustiske merket operert inn i bukhula, og deretter sender merket signaler hvert fjerde minutt i flere år. Lyttebøyene er fortøyd med jernlodd på bunnen av Frakkfjorden.

( VILKÅR )
 
Del saken