Den nye og mer skånsomme trålesekken består av to deler. Den første delen av sekken er designet for størrelsesseleksjon og er i bruk under selve trålingen. Den andre delen er designet for å være skånsom mot fisken og åpnes først når man haler inn trålesekken.Foto: Jesse Brinkhof
Den nye og mer skånsomme trålesekken består av to deler. Den første delen av sekken er designet for størrelsesseleksjon og er i bruk under selve trålingen. Den andre delen er designet for å være skånsom mot fisken og åpnes først når man haler inn trålesekken.Foto: Jesse Brinkhof
Den nye og mer skånsomme trålesekken består av to deler. Den første delen av sekken er designet for størrelsesseleksjon og er i bruk under selve trålingen. Den andre delen er designet for å være skånsom mot fisken og åpnes først når man haler inn trålesekken.Foto: Jesse Brinkhof

Nytt design på trålsekken ga bedre kvalitet på torsken

Det nye designet ga fem ganger mer fisk uten skader enn fisk fanget med vanlig trålpose.

Det viser forskningen til Jesse Vallevik Brinkhof, som har tatt doktorgrad på design av trålposer, melder UiT.

Mindre skader

Han har forsket på hvordan et nytt konsept med skånsom trålpose påvirker fangstkvalitet og størrelse. 

Trålposen fungerer slik at under tråling holdes fisken i et nett som er designet i henhold til kravet for maskevidde for å selektere ut bifangst og fisk som er for små. Når fisken hales inn, åpnes den andre delen av sekken som er designet for å minimere skadene på fisken.

- Ved å bruke dette designet fikk færre fisk skader sammenlignet med vanlige trålposer, sier Brinkhof i meldingen. 

zoomTrålposen øverst er det nye designet som er mer skånsom og som dermed skal gi bedre kvalitet.
Trålposen øverst er det nye designet som er mer skånsom og som dermed skal gi bedre kvalitet.

Kan endre maskestørrelsen

18 prosent av fisken var uten fangstskader med den nye trålposen. Til sammenligning var bare 3,6 prosent av fisken fanget med vanlig trålpose uten skader. 

- Det betyr at du får fem ganger mer fisk uten noen skader ved å bruke den nye designet, sier Brinkhof. 

Skadene med den skånsomme trålsekken var også mindre alvorlig. 

Det nye designet gir heller ikke dårligere seleksjon på størrelse sammenlignet med en vanlig trålsekk, ifølge Brinkhof. 

- For å øke kvaliteten ytterligere kan man gjøre maskestørrelsen i den andre delen av trålsekken mindre samtidig med at man åpner den tidligere i prosessen, for eksempel på 80 prosent av fiskedybden, sier han.

zoomØverst er torsk med skader fra trål og av dårlig kvalitet. Under er torsk uten skader og av god kvalitet.
Øverst er torsk med skader fra trål og av dårlig kvalitet. Under er torsk uten skader og av god kvalitet.

Dårligere kvalitet med vasshaling

Hans analyser viser at vasshaling fører til tap av fisk, både over og under minstemålet.

Vasshaling er en praksis som brukes ombord fabrikktrålere, ifølge meldingen. 

For ikke å ha stans i produksjonen tråler man direkte etter å ha tatt om bord en fangst, for så å løfte trålposen opp i vannsøylen og taue den til man igjen får plass ombord. 

- Faktisk så er sannsynligheten for dårlig utblødning av fisken nesten fire ganger større når den er vasshalet fremfor å tas rett ombord. Det er også dobbelt så høy sannsynlighet for misfarging av fileten ved vasshaling. Vasshaling skader også fiskens svømmeblære og skinn, og fisken som rømmer under vasshalingen vil ha betydelig lavere sannsynlighet for å overleve, sier Brinkhof.

Ifølge Brinkhof må trålpraksiser og tråldesign utvikles videre for å få et mer bærekraftig trålfiske.

( VILKÅR )
 
Del saken