Utvider fristen for forskning på hvorfor fiskebåter korroderer

FHF har lyst ut inntil 1,2 millioner for å dokumentere årsaker og tiltak for å spare fiskerne for unødige kostnader og arbeid.

Egentlig var fristen for å søke om midler satt til 19. mars, men den er nå utvidet til 26. april, melder FHF.

Målet med prosjektet er å identifisere ulike tilfeller av korrosjon på fiskefartøy, kartlegge årsakene og foreslå tiltak i hvert enkelt tilfelle.

Fabrikkene i havfiskeflåten består for det meste av utstyr som er produsert av rustfritt stål, og utstyret er montert på et dekk i vanlig svartstål som er beskyttet av malingsprodukter. 

Ved montering, sveising og daglig bruk blir det sprekker i malingen og det oppstår galvanisk korrosjon der svartstålet som er lavest på spenningsstigen opptrer som anode slik at korrosjon oppstår i mer eller mindre grad. Det er flere eksempler på at dette skjer på fiskefartøy som er bare ett eller to år gamle, skriver FHF.

( VILKÅR )
 
Del saken