Marin Teknikk er svært tilfreds med å lande enda en kontrakt med det russiske rederiet LLC FC Virma.Foto: Illustrasjon: Marin Teknikk
Marin Teknikk er svært tilfreds med å lande enda en kontrakt med det russiske rederiet LLC FC Virma.Foto: Illustrasjon: Marin Teknikk
Marin Teknikk er svært tilfreds med å lande enda en kontrakt med det russiske rederiet LLC FC Virma.Foto: Illustrasjon: Marin Teknikk

Marin Teknikk designer russisk autolinefartøy

Linefartøyet bygges for fiske etter torsk og hyse i Barentshavet og Norskehavet.

Fartøyet blir 58,6 meter langt og 13 meter bredt, skriver Marin Teknikk i en pressemelding. Kontrakten er inngått med det russiske fiskeriselskapet LLC FC Virma i Karelia-regionen. 

Fiskebåten skal utrustes med Mustad autolinesystem for fiske gjennom moon-pool. Den får også fabrikk til prosessering av fisk og hermetikk, stor fryselagerkapasitet, innredning for 36 personer og isklasse. 

Fartøyet skal leveres i slutten av 2020.

Skrog og dieselelektrisk fremdriftssystem er optimalisert for lavt brennoljeforbruk og lave utslipp. Marin Teknikk var først ute med denne teknologien i 2000, står det i meldingen. 

- Det blir flere leverandører i Norge som får nyte godt av kontraktene med utstyrsleveranser til fartøyet, fastslår selskapet. 

I desember 2017 inngikk Marin Teknikk kontrakt på design og engineering-pakker med det samme rederiet for to lignende fiskefartøy. De to båtene er nå under bygging ved Severnaya Verf i St. Petersburg, sammen med et annet nybygg med samme design for et annet russisk rederi. 

zoom
( VILKÅR )
 
Del saken