Måsøval og Vards konsept «Aqua Semi».Foto: Vard
Måsøval og Vards konsept «Aqua Semi».Foto: Vard
Måsøval og Vards konsept «Aqua Semi».Foto: Vard

Måsøval kan få fire utviklingstillatelser

Selskapet har søkt om fem. Bioway får samtidig avslag.

I desember kom det melding om at Fiskeridirektoratet vurderte at Måsøval Fiskeoppdretts konsept «Aqua Semi» faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Måsøval var blant dem som søkte i siste liten i fjor.

Nå har det kommet en presisering, og et avslag på en av de fem tillatelsene Måsøval har søkt om.

Direktoratet vil fortsette behandlingen av søknaden, men kun opp til fire tillatelser.

«Aqua Semi» er semilukket og er designet med tak og stålvegger ned til 20 - 25 meters dyp og med stålgitter i bunn. Det er en «semi-submersible» enhet, altså en halvt nedsenkbar produksjonsenhet som vil ligge rolig i vannet med flytepontong på 25 meters dyp. 

zoomBro og oppdrett. Bioway.
Bro og oppdrett. Bioway.

Bioway søkte om seks utviklingstillatelser med et konsept som går ut på å bygge lukkede oppdrettsanlegg integrert i flytebro.

Selskapet ønsket å etablere en pilot av konseptet i fastlandsforbindelsen til Jøa i Fosnes kommune like nord for Namsos i Nord-Trøndelag.

Fiskeridirektoratet avslår søknaden, og begrunner det med at den ikke oppfyller vilkåret om betydelig innovasjon.

Det er nå 14 søknader som fremdeles er til behandling. Åtte har fått beskjed om at de er innenfor ordningen, men avklaringer pågår. Ti har fått tilsagn, mens 72 har fått avslag.

( VILKÅR )
 
Del saken